BroBizz A/S på vej ud i Europa

Det Sund & Bælt ejede selskab BroBizz A/S har netop gennemført en certificeringsproces som led i, at selskabet kan komme i betragtning som udsteder af betalingsløsninger for kørsel på alle betalingsveje i EU.

BroBizz A/S har gennemført ISO 9001 certificering, som er en godkendelse af selskabets kvalitetsledelsessystem.

ISO-certificeringen, der blev auditeret og godkendt af Lloyds, er en garanti for selskabets kunder og samarbejdspartnere på, at selskabet er i stand til at yde en høj kvalitet i sine services.

Samtidig arbejder Sund & Bælt i et samarbejde med syv andre europæiske lande videre med udvikling af Regional European Electronic Toll Services (REETS). I en kommende fase skal lokale systemer til opkrævning af afgifter for kørsel på betalingsveje mm i Europa implementeres i en fælles løsning, som omfatter registrering, fakturering og betaling for anvendelse af brugerbetalt infrastruktur.

BroBizz A/S vil i denne fase sammen med andre udstedere af OBE’er (On Board Units som fx BroBizz(R)) kunne forhandle betingelser med ejerne af betalingsveje, broer og tunneler i Europa.

Hvis der indgås aftaler, kan BroBizz A/S  deltage i fuldskala pilotforsøg på udvalgte europæiske betalingsanlæg (REETS). Forsøgene skal vise, hvorvidt alle aktørers systemer kan arbejde sammen.

Pilotforsøget forventes gennemført i løbet af 2015, og afhængig af forsøgsresultaterne vil der ske en gradvis udbredelse af servicen  over hele Europa.

Kontakt

Adm. direktør BroBizz A/S Helle Bech
Telefon: 40 59 31 33
e-mail: hbe@brobizz.dk

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld