Free-flow betalingsanlæg

BroBizz Operatør A/S

BroBizz Operatør A/S er et 100 pct. ejet datterselskab til BroBizz A/S. Selskabet blev stiftet den 7. december 2017. I første omfang er selskabet stiftet med det formål at byde på Danmarks første Free Flow betalingsanlæg ved Kronprinsesse Marys bro.

BroBizz Operatør A/S er stiftet i overensstemmelse med Sund & Bælt-koncernens lovgrundlag og kan på markedsvilkår byde på etablering, drift og vedligehold af elektroniske bompengesystemer. Selskabet gør det det således muligt at nyttiggøre den store viden og erfaring om etablering og drift af betalingsanlæg, som er oparbejdet i Sund & Bælt-koncernen i forbindelse med anlæg og drift af Storebæltsforbindelsen.

I første omgang er selskabet stiftet med det formål at byde på Danmarks første Free Flow betalingsanlæg ved Kronprinsesse Marys bro.

Selskabet kan også byde på andre fremtidige betalingsanlæg og lignende på brugerfinansieret infrastruktur i Danmark, herunder andre betalingsopkrævningsløsninger såsom betalingsopkrævning ved køretøjsudstyr, kameraoptagelse af køretøjets nummerplade og lignende.

Klik på organisationsdiagrammet for at se det i fuld størrelse.

Det nye betalingsanlæg ved Kronprinsesse Marys bro

Danmarks første Free Flow betalingsanlæg skal etableres ved Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund. Betalingsanlægget indrettes således, at man som bilist ikke skal sænke farten, når man passerer betalingsanlægget, idet der ikke vil være bomme. I stedet vil kunderne skulle betale via registrering af en Bizz-enhed eller nummerplade.

Vejdirektoratet, der står for anlæggelsen af forbindelsen, har valgt at udbyde opgaven med at etablere og drive betalingsanlægget. Denne udbudsproces blev sat i gang i november 2017 og forventes efter den nuværende tidsplan afsluttet i august 2018. BroBizz Operatør A/S er blandt de 7 prækvalificerede ansøgere.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld