Betalingsanlæg mod vest

Brobizz

Brobizz A/S er et 100 procent ejet datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S. BroBizz blev stiftet i 2008. I første halvdel af 2013 forberedte Brobizz A/S sig på overtagelsen af udstederfunktionen fra A/S Storebælt.

Overdragelsen af udstederfunktionen fandt sted 1. juni 2013. I dag har Brobizz A/S ca. 830.000 kundeaftaler med tilhørende over 1 mio. udstedte BroBizz. Desuden er der indgået flere end 300.000 nummerpladebetalingsaftaler, som gør det muligt at betale med nummerplade.

Brobizz A/S blev stiftet som forberedelse til den bompengetjeneste, som EU planlægger. EU ønsker, at en række godkendte og uafhængige udstederselskaber (Toll Service Providers) udsteder de såkaldte OBE’er (On Board Equipment) – det vi i Danmark kender som bizz®. Med bizz® skal det efter planen blive muligt at betale for passage på ethvert bompengeanlæg i EU, så udstederselskabet håndterer denne betaling på kundens vegne.

Siden starten i 2008 har Brobizz A/S varetaget forretningsudviklingen på området. Fokus har først og fremmest ligget på:

  • forsat udvikling af bizz® som betalingsmiddel på betalingsveje
  • udbredelse af bizz® til andre betalingsydelser, fx parkering

Fremover intensiverer virksomheden forretningsudviklingen inden for de to områder, så Brobizz A/S fortsat er på forkant med udviklingen i Europa.

Brobizz A/S har outsourcet hovedparten af sine driftsmæssige opgaver til private servicevirksomheder.

Blandt de større aftaler er:

  • Drift og udvikling af IT-systemer
  • Administration af betalingskort

Fremtidige udviklingsområder

Brobizz A/S vil fremover arbejde for at tilbyde løsninger baseret på en BroBizz®, der gør det nemmere at være bilist. Selskabet vil således fortsat bidrage til at øge væksten inden for transportrelaterede betalingsydelser med fokus på fx parkering, adgangskontrol, betaling for brændstof mm.

Desuden ønsker selskabet at bidrage til at øge anvendelsen af EasyGo i Norden og Europa.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen og direktionen i Brobizz A/S og læs mere på selskabets hjemmeside.

Klik på organisationsdiagrammet for at se det i stort format.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld