BroBizz skal gøre det nemmere at være rejsende i Europa

Som led i udviklingen af BroBizz’en, som de fleste bilister i dag kender fra Storebælts- og Øresundsforbindelsen, sættes der nu fokus på at udbrede brugen, så BroBizz’en kan anvendes på betalingsveje i flere lande. Målet er at gøre det så nemt som muligt at være rejsende – både herhjemme og i Europa.

Udviklingen af BroBizz produktet sker i selskabet BroBizz A/S og gennemføres som led i forberedelserne til det europæiske bomtjenestedirektiv, der medfører, at bilister fremover kun skal have et betalingsmiddel, som fx BroBizz’en, i bilen, for at køre på betalingsveje i EU. Når BroBizz A/S går ind i arbejdet er det også for at sikre, at mange års erfaringer med at drive og udvikle betalingsanlæg på de faste forbindelse over Storebælt og Øresund kommer til at bidrage positivt til udviklingen på europæisk niveau.

BroBizz A/S intensiverer også arbejdet med at udvide anvendelsen af BroBizz’en, så den kan benyttes til flere tjenester end i dag. BroBizz’en kan i dag bruges til at betale bompenge, færgeoverfarter og parkering flere steder i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, men BroBizz’en er bl.a. også interessant som adgangskontrol til lukkede områder og som betalingsmiddel til andre tjenester.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

– Jeg er glad for, at der nu gøres en indsats for at udbrede brugen af BroBizz som betalingsmiddel. Det er en kendt og enkel løsning, som jeg tror vil gøre det nemmere at være rejsende i Europa.

Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen tilføjer:

– Vi har store ambitioner om at udvikle BroBizz’en, så det bliver muligt for vores kunder at køre i hele Europa med deres BroBizz. BroBizz A/S har fokus på udnytte de nye muligheder, som vil opstå på det europæiske marked i takt med udviklingen af den fælles tjeneste. Men selskabet har også fokus på at udvide anvendelsesmulighederne i Danmark, så BroBizz’en kan bruges til betaling af fx parkering.

I første omgang sker der konkret det, at ejerskabet og driften af godt 550.000 BroBizz’er er overgået fra A/S Storebælt til BroBizz A/S den 1. juni 2013 og at alle fremtidige BroBizz-aftaler indgås med BroBizz A/S.

Baggrund

Allerede i dag har Sund & Bælt flere samarbejder om BroBizz:

  • Sund & Bælt har sammen med Statens Vegvesen i Norge og Transportstyrelsen i Sverige i 2007 sat en forløber for det europæiske samarbejde i drift. Det er det såkaldte EasyGo samarbejde, som medfører, at BroBizz’en kan bruges til at betale bompenge, færgeoverfarter og parkering i Danmark, Norge og Sverige. Og i øvrigt også på færgerne mellem Danmark og Tyskland.
  • Parallelt med EasyGo-samarbejdet har Sund & Bælt arbejdet videre med at udbrede anvendelse af BroBizz ud over betalingsveje. Allerede i 2009 tog Københavns Lufthavne og Lufthavnsparkeringen BroBizz’en i brug i fem parkeringsanlæg. Ordningen blev hurtigt populær, og i 2011 steg antallet af parkeringer med BroBizz således med knap 20 procent. I 2010 begyndte Dansk Supermarked at anvende BroBizz’en til adgangskontrol for lastbiler på deres lagrer, hvilket giver dem store administrative lettelser.
  • Også i andre EU-lande har man fået øje på EasyGo. Det østrigske selskab ASFINAG indgår fra sommeren 2013 i EasyGo samarbejdet således, at BroBizz’en også kan anvendes, når lastbiler skal opkræves afgifter for at køre på østrigske veje.

BroBizz A/S, der er et 100 % ejet datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S, blev stiftet i 2008 som et led i forberedelsen til den kommende europæiske bompengetjeneste. Denne tjeneste bygger på, at der skal findes EU-godkendte udstederselskaber (såkaldte Toll Service Providers), som varetager aftaleforholdet med kunderne. Aftalen giver kunderne mulighed for at passere betalingsveje m.v. i hele EU. Opkrævningen af forbruget varetages af udstederen på vegne af operatørerne af disse betalingsveje (såkaldte Toll Chargers). Udstederen formidler således betalingen mellem kunden og operatøren. Kunden kan passere uden stop og identificeres ved passagen af en elektronisk enhed (en transponder), der er installeret i køretøjet.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld