Brug skraldespanden, ikke vejen

I dag skyder transportminister Magnus Heunicke den landsdækkende kampagne Rene Veje Nu i gang. Kampagnens formål er at få bilisterne til at ændre affaldsvaner, så de ikke smider affald ud af vinduet på turen.

Sund & Bælt deltager i kampagnen med fokus på Storebæltsforbindelsen, hvor der hver dag samles affald op efter trafikanterne. De kommende uger vil rejsende derfor blive mødt af det gode budskab på Storebælts to rastepladser, og når de passerer betalingsanlægget.

– Vi vil gerne være med til at minde trafikanterne om de gode affaldsvaner. Mange tror, at affald nedbrydes hurtigt i naturen, men det er langt fra rigtigt, og på Storebæltsforbindelsen er det ekstra vigtigt at holde affald i bilen – for ellers ryger det direkte i havet.

– Det er fjerde år, vi er med i kampagnen, og for første gang kan vi i år se, at den mængde skrald, vi samler ind efter trafikanterne, bliver mindre end forrige år. Det på trods af en stigende trafik på Storebæltsforbindelsen hen over sommeren. Det kunne godt tyde på, at trafikanterne har taget kampagnens budskab til sig, siger driftsleder Peter Thyssen.

I alt indsamlede Storebælts vejpatrulje sidste år 6 ton affald på Storebæltsbroen og fra Storebælts to rastepladser ved Monarch i Nyborg og Q8 i Halsskov. Mens bilisterne på de to rastepladser er gode til at bruge de opsatte skraldespande, kniber det i sagens natur mere på selve forbindelsen, hvor skraldet bliver smidt direkte ud på broen. Vejpatruljen kører dagligt turen frem og tilbage over forbindelsen for at samle skraldet op. Det er ofte lidt større ting som byggematerialer, dækrester, tagbokse og cykler, som samles op, da slikpapir og papkrus desværre hurtigt blæser i havet med fare for at skade miljøet.

Rene veje for femte gang

Rene Veje Nu gennemføres i år for femte gang og har under mottoet ”Be a Buddy” til formål at nedbringe mængden af affald, der kastes ud af bilerne på de danske veje. Kampagnen skydes i gang i Gentofte i dag onsdag 24. september og fortsætter tre uger frem med events over hele landet.

Hold Danmark Rent og kampagnepartnerne uddeler cirka 20.000 lommeskraldeposer og lommeaskebægre. Kampagnen suppleres blandt andet af postkort, OBS-spots i tv og skiltekampagnen ”Be a Buddy”.

Fakta om affald langs de danske veje

  • Halvdelen af de danske bilister (51 pct.) smider affald ud af deres bil. Tallet er faldet siden 2010, hvor 59 pct. af bilisterne smed affald ud. Bilisterne smider blandt andet mademballage, slikpapir, sodavandsdåser, tyggegummi, ispinde og cigaretskod ud af bilen.
  • 4 ud af 10 bilister (38 pct.), der tidligere smed affald ud af bilen, har ændret adfærd siden 2010: 10 pct. er helt holdt op med at smide affald. Og 28 pct. smider sjældnere affald ud af bilen.
  • 56 pct. bruger ”affaldet forsvinder i naturen” som begrundelse for at smide affaldet ud af bilen. Herefter kommer, at de færreste biler har et sted at gøre af affaldet (18 pct.). Og på tredje pladsen kommer begrundelsen ”det er det nemmeste” (15 pct.).
  • 7 pct. af bilisterne i undersøgelsen angiver som direkte årsag til den ændrede adfærd, at de har fået børn. Isoleret i aldersgruppen 30-39 år gælder det for hele 22 pct. af de adspurgte. Det er i denne alder, de fleste får det første barn.
  • 79 pct. af alle børn mener, at det er dårligt for miljøet at smide affald i naturen. 65 pct. mener, det er noget svineri. Og 61 pct. svarer, at de synes, det er forkert.
  • Stadig behov for en indsats. Halvdelen af bilisterne smider stadig affald ud af bilen. De har behov for at blive hjulpet af skraldeløsninger i bilen og mere information. Selvom ”bilrygerne” bliver færre og færre, bruger hver fjerde af dem stadig naturen som askebæger.

Kilde: Analysen ”Danske bilister og henkastet affald” udarbejdet for organisationen Hold Danmark Rent i maj 2012.

Hold Danmark Rent er et program i Friluftsrådet, der arbejder for at ændre danskernes adfærd og holdning til henkastet affald, så vi får et renere og gladere Danmark. Det sker gennem projekter, kampagner og udvikling af viden samt forskellige værktøjer, der gør det lettere at slippe rigtigt af med affaldet.

Partnere i kampagnen er Arkil, Cocio, Dansk Retursystem, Forstas, HedeDanmark, McDonald’s, Q8, Sund & Bælt, Sylvester Hvid & Co. og Vejdirektoratet.

De tre skralderåd:

  1. Smid altid affaldet i skraldespanden
  2. Tag affaldet med, hvis du ikke kan finde en skraldespand
  3. Fortæl alle dine venner om de tre skraldevaner
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld