Kategori: Pressemeddelelser

Her kan du læse alle publicerede pressemeddelelser fra Sund & Bælt og vores datterselskaber. Du kan også modtage nyt fra os per e-mail.

Ekstra trafik giver længere rejsetid for bilister ved Lufthavn Øst

Fundet i:

I de seneste måneder har der været stigende trafik og kødannelser ved den østlige del af Amager herunder ved krydset mellem Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen ved Kastrup. Kødannelserne skyldes hovedsageligt den generelle stigning i trafikken i området, ligesom spærringen af Hannemans Allé i Ørestaden flytter trafik til de øvrige afkørsler herunder til Lufthavn Øst.

Fald i resultat trods fortsat trafikvækst på Storebælt

Fundet i:

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt, men resultatet før værdiregulering og skat falder med 80 mio. kr. til et overskud på 520 mio. kr. Det skyldes bl.a. en reduktion af vederlag for at benytte jernbanen over Storebælt og Øresund. Det viser koncernens delårsrapport.

Afgørende dag for Femern Bælt-projektet

Fundet i:

– Det er af afgørende betydning for Femern Bælt-projektet, at forligskredsen i dag har godkendt den plan, der er lagt frem, så Femern A/S nu kan indgå betingede kontrakter med de vindende konsortier. At Banedanmark herudover kan sætte arbejder i gang på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster vil være til stor gavn for den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster og skabe nye arbejdspladser allerede i år, siger adm. direktør i Sund & Bælt Leo Larsen.

Juletravlhed på Storebælt

Fundet i:

Der bliver travlt i betalingsanlægget pga. øget juletrafik, når danskerne kører på juleferie. Den store udrejsedag bliver 23. december, hvor flest trafikanter kører afsted, mens trafikken hjem fra højtiden topper…

Trafikvækst på Storebælt fastholder positiv udvikling

Fundet i:

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt og giver Sund & Bælt en indtægt på 2.205 mio. kr. for årets første ni måneder. Det er en stigning på 4,2 pct. i forhold til samme periode sidste år, viser delårsrapporten. Trafikindtægten samt fortsat lav inflation medvirker til, at koncernen opjusterer forventningerne til årets resultat.