Kategori: Selskabsmeddelelser

Her kan du læse alle publicerede selskabsmeddelelser fra Sund & Bælt. Du kan også modtage nyt fra os per e-mail.

SUND & BÆLT Tog på Storebæltsforbindelsen, Sprogø

2020 kraftigt påvirket af covid-19

Fundet i:

Personbiltrafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron har været hårdt ramt af covid-19 pandemien i 2020. Det påvirkede indtægterne på begge broer, men et uændret ni-veau for lastbiltrafikken og reduktion af omkostninger var medvirkende til et tilfredsstillen-de resultat for året.