Mål for samfundsansvar

Hvert år sætter vi nye mål i forhold til vores arbejde med samfundsansvar. I 2017 har vi bl.a. fokus på sygefravær, naturpleje og arbejdsulykker.

Menneske- og arbejdstagerrettigheder

  • Ingen ulykker med fravær
  • Max 2 pct. sygefravær
  • Ingen sager om problemer med ligestilling eller psykisk arbejdsmiljø

Miljø og klima

  • Høj trafiksikkerhed, dvs. ikke højere frekvens af uheld med alvorlig personskade på Sund & Bælts anlæg end på tilsvarende motorveje og jernbanestrækninger i Danmark
  • Ingen miljøudslip og ingen skade på naturen
  • Reduktion af energiforbrug og ressourceanvendelse

Forretningsetik og antikorruption

  • Ingen korruptionssager og ingen ubehandlede whistleblower-henvendelser
  • Overholdelse af offentlighedsloven
  • Ingen påtaler/klagesager fra myndigheder

Ansvarlig leverandørstyring

  • Ingen sager, hvor leverandørers evt. overtrædelse af Sund & Bælts Code of Conduct eller kontraktuelt indgåede sociale klausuler passerer ubehandlet.

Klik på figuren for større format.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld