Danske broerfaringer eksporteres til USA

Sund & Bælt deltager via sin rådgivningsvirksomhed Partner A/S i en international ekspertgruppe, som skal bistå selskabet bag drift og vedligehold af en nyetableret hængebro mellem San Francisco og Oakland San Francisco-Oakland Bay Bridge. Ekspertgruppen består af fem broforvaltere fra Skotland, Hong Kong, USA og Danmark.

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør i Sund & Bælt og adm. direktør i Sund & Bælt Partner A/S, leder den internationale ekspertgruppe, som skal rådgive de amerikanske bro-folk om drifts – og vedligeholdsarbejder på San Francisco-broen.

– Vi havde et glimrende besøg derovre i oktober, hvor vi fik muligheder for at inspicere deres bro-anlæg, og vi skal nu udarbejde en rapport med anbefalinger til deres driftschefer om den fremtidige drift og vedligehold af deres bro, siger Leif J. Vincentsen.

Broanlægget i San Francisco er en vigtig trafikforbindelse med fem vejbaner i hver retning. Hvert døgn passerer 280.000 biler forbindelsen. Det er cirka ti gange så mange trafikanter som på Storebæltsbroen.

Leif J. Vincentsen afløste i juli 2014 Peter Lundhus som adm. direktør i Partner A/S. Peter Lundhus, der har haft stillingen siden 2001, er nu gået på pension, men han vil stadig fungere som rådgiver for Femern A/S og i en overgangsfase assistere med igangværende opgaver i Partner A/S.

– Vi har opsamlet en enorm viden efter Storebælt og Øresund, og der var personer, som var vigtige at fastholde bl.a. til rådgivning og planlægning af den kommende Femern-forbindelse. Derfor fik vi, ikke mindst qua Peter Lundhus’ store erfaring, i 2001, lov til at danne et rådgivningsselskab, som yder bygherrerådgivning på almindelige forretningsmæssige vilkår, uden statsgaranti, forklarer Leif J. Vincentsen.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld