Dataanalytiker

Vi søger en dataanalytiker, som skal være en del af vores nyetablerede processtøtteenhed. Enheden skal definere, udvikle og implementere databaseret drift og vedligehold (Asset Management) i Sund & Bælt. Formålet er at sikre en optimal kvalitet og økonomi i anlæggenes levetid, samtidig med at der skabes et grundlag for at yde rådgivning og tilbyde drift og vedligehold til 3. part på kommercielle vilkår.

Om processtøtteenheden
Effektiv drift og vedligehold af infrastrukturanlæg er et strategisk fokusområde for Sund & Bælt og det er her den nye enhed kommer i spil. I første omgang etableres organisationen som en projektorganisation. Det forventes at projektet bliver omformet til organisatoriske enheder under processtøtteenheden inden for følgende områder:
• Asset Management
• Dataanlyse
• Kvalitet
• Indkøb

Opgaverne omfatter:
• Håndtering og behandling af store datasæt
• Udarbejdelse og vedligeholdelse af rapporter, analyser og simuleringer af forskellige typer
• Formidling af resultater
• Implementering af nye værktøjer til databehandling og præsentation
• Etablering af nye analytiske modeller, rapporter og KPI’er i samarbejde med forretningen
• Projektledelse i mindre omfang såfremt nye datakilder tages i anvendelse eller data skal behandles efter nye modeller
• Levere feedback og læring til de ansvarlige for datakilder, eksempelvis når datasæt skal udvides

Faglige kompetencer
• Flerårig erfaring med opsamling, lagring og behandling af store datasæt
• Praktisk erfaring med at vurdere opsætning og præsentation af store datasæt på en overskuelig måde for både ledere og medarbejdere
• Indsigt i og erfaringer med Business Intelligence og Analytics værktøjer
• Gerne erfaring med digitale modeller
• Viden om kvalitetssikring af data ifm. opsamling, lagring og behandling af data
• Kendskab til Asset Management er en fordel
• Akademisk IT faglig uddannelse inden for IT, ingeniør, statistik eller matematik
• Flydende dansk og engelsk, i skrift og tale

Personlige kompetencer
• Stærke analytiske kompetencer
• God til at formidle data, analyser og tendenser på en forståelig måde
• Hurtig til at sætte sig ind i en given problemstilling
• Evne til at samarbejde med kolleger med forskellige teknisk baggrund
• Kan arbejde selvstændigt
• Er proaktiv ift. udarbejdelse af nye analyser

Arbejdssted
Dit primære arbejdssted er på kontoret i Korsør, men der vil også være arbejdsdage på Sund & Bælts kontor i Vester Søgade i København.

Kontaktinformation
For mere information er du velkommen til at kontakte Process Development Director Bjarne Jørgensen på tlf. 29 44 72 40. Send din ansøgning og dit cv hurtigst muligt til bjg@sbf.dk. Ansøgninger behandles fortroligt og vil blive behandlet løbende.

Om Sund & Bælt
Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.