Datterselskab: A/S Femern Landanlæg

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Danske eksperter tester sejladssikkerhed ved Femern-byggeri

Fundet i:

Sikkerheden for skibstrafikken er i højsædet, når Femern-tunnelen skal bygges i Femern Bælt. Femern A/S har sammen med FORCE i Lyngby gennemført omfattende simuleringer og testet samarbejdet med de operatører, der overvåger skibstrafikken døgnet rundt.

Klimafokus i milliardudbud på Femern-tunnelen

Fundet i:

Femern-tunnelen skal drives klimavenligt med grøn strøm og med fokus på energieffektivitet og fremtidssikrede løsninger, der kan sikre udnyttelsen af ny teknologi og håndtere den grønne omstilling af transportmidlerne på vej og bane. Det er kernen i det udbud, som Femern A/S nu sender i markedet.

Klimastrategi for Femern-tunnelen

Fundet i:

Femern A/S fremlægger et arbejdspapir, som præsenterer hovedelementerne i klimastrategien for projektet. Fremlæggelsen er samtidig en invitation til dialog.