Datterselskab: Sund & Bælt

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Dansk infrastrukturstyring skaber stærke resultater

Fundet i:

I Danmark har vi siden etableringen at Storebæltsforbindelsen udviklet en stærk model til at finansiere og styre de helt store infrastrukturprojekter. Statsgarantimodellen kombinerer statsligt ejerskab og statsgaranterede lån med brugerbetaling. Den nyeste viden om emnet er netop blevet præsenteret på en online-konference med international deltagelse.

Sund & Bælt sætter digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold

Fundet i:

I 2017 startede Sund & Bælts digitale rejse. Målet var klart: At gå fra en traditionel drift- og vedligeholdsorganisation med manuelle arbejdsgange til at være en digital og datadreven virksomhed. Et stort teknologispring er netop nu i gang med overgang til digitale 3D-modeller, som i fremtiden skal gøre det muligt at følge et anlæg fra skrivebordet – i realtid.

Vi slukker lyset på Storebæltsbroens pyloner

Fundet i:

Sammen med Verdensnaturfond, WWF slukker vi lyset på Storebæltsbroen. Det sker i forbindelse med verdens største klimaopråb: Earth Hour. Lørdag den 27.marts kl. 20.30-21.30 slukker millioner af mennesker og tusindvis af virksomheder og byer over hele verden lyset for at sætte fokus på verdens klimaudfordringer.

SUND & BÆLT Tog på Storebæltsforbindelsen, Sprogø

2020 kraftigt påvirket af covid-19

Fundet i:

Personbiltrafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron har været hårdt ramt af covid-19 pandemien i 2020. Det påvirkede indtægterne på begge broer, men et uændret ni-veau for lastbiltrafikken og reduktion af omkostninger var medvirkende til et tilfredsstillen-de resultat for året.