Debat: Hvordan får vi råd til fremtidens infrastruktur?

Finansdirektør Kaj V. Holm, Sund & Bælt, har skrevet dette indlæg som optakt til debat på Folkemødet i ‘Infrastrukturens Telt’ fredag kl. 16.

’Hvordan skal vi finde pengene til veje og jernbaner, broer og tunneller i fremtiden? Det spørgsmål sætter vi fokus på i Infrastrukturens Telt på Folkemødet.

I Danmark er vi vant til, at vores trafikale infrastruktur – veje, jernbaner mv – betales af os alle sammen over skatterne. Til gengæld er det gratis et køre på vejene. Et par undtagelser har vi dog vænnet os til. På de store broer over Øresund og Storebælt koster det at passere.

Spørgsmålet er, om denne finansieringsform, altså brugerbetaling, skal anvendes meget mere i fremtiden? Sagen er nemlig, at der er langt flere gode og fornuftige trafikprojekter, end der er penge til i de offentlige kasser. Mange af disse projekter har høje, såkaldte samfundsøkonomiske afkast. Vi bliver med andre ord rigere ved at foretage disse investeringer. Velstanden stiger, og vi får bedre råd til uddannelse, til sundhed og til de andre ting, vi som samfund ønsker at forbedre.

Men mange projekter gennemføres ikke, fordi kassen populært sagt er tom. Øget brugerbetaling kan være ét af svarene på denne udfordring. På den måde kan man undgå at belaste de offentlige kasser og dermed fremme de rentable investeringer.

Et rigtigt godt eksempel er Storebæltsbroen. Da den blev vedtaget i 1987, var de offentlige finanser i en ret dårlig forfatning, og det er helt utænkeligt, at man på det tidspunkt havde besluttet at gå i gang med så stor en investering. Efterfølgende kan man konstatere, at storebæltsprojektet giver en samfundsøkonomisk gevinst på ikke mindre end 379 mia. kr. over 50 år. En gevinst, som det danske samfund var gået glip af, hvis man ikke havde satset på brugerbetaling.

Brugerbetaling er ikke svaret på alle vore udfordringer med at få finansieret investeringer i trafikal infrastruktur. Metoden er ikke velegnet alle steder, og der er også ulemper forbundet med den, f.eks. begrænser brugerbetaling anvendelsen af den pågældende vej. Men modellen bør seriøst overvejes, også ved mindre projekter end Storebælt og Øresund.

En anden måde at finansiere infrastruktur på er OPP, som står for Offentligt Privat Partnerskab. Det kunne også kunne være en del af løsningen på vores udfordringer med den dyre infrastruktur, men det er efter min mening vanskeligt at anvende OPP-modellen. Det kan bestemt lade sig gøre, men i så fald skal det gøres på en begavet måde. Også her er der argumenter for og imod.

Kom og hør argumenterne og bland dig i debatten om finansiering af infrastruktur, som finder sted fredag kl. 16-17 i Infrastrukturens Telt, G18 på Allinge Havn.  Det er Magnus Heunicke, som styrer debatten, og ud over mig selv deltager Jens – Christian Stougaard, direktør i Pension Danmark, og Dorthe Nøhr, adm. dir. i Movia i panelet.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld