Storm ved Storebæltsbroen

Det skal være trygt at køre på Storebæltsbroen

Når det blæser på Storebæltsforbindelsen kan det være farligt for alle trafikanter. Gruppen af vindfølsomme køretøjer såsom tomme eller lette lastbiler er dog særlig udsatte, da de vælter lettere i vinden. Blæsevejret kan også betyde, at lastbiler taber genstande på vejbanen, hvis det ikke er fastgjort forsvarligt.

Langt de fleste overholder anbefalingerne, når der frarådes passage af vindfølsomme køretøjer ved kraftig blæst. Men vi oplever stadig, at der er vindfølsomme køretøjer og lastbiler med ikke-forsvarligt fastgjort gods, som på trods af anbefalingerne, passerer forbindelsen med fare for sig selv og de øvrige trafikanter.

Tag anbefalingerne alvorligt
Når vi fraråder passage af vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst, er der altid tale om en anbefaling. A/S Storebælt er et privat selskab og har derfor ikke mulighed for at forbyde passage. Det kræver en myndighedsbeslutning.

Men det er en anbefaling, som skal tages alvorligt af hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Alternativet er at lukke broen fuldstændig, når det blæser kraftigt – dvs. også for køretøjer, som ikke er påvirket af de aktuelle vindforhold. Det vil belaste fremkommeligheden for både passagerbiler og godskøretøjer unødigt.

Læs brev til vognmandsbranchen med opfordring til at følge anbefalingerne

Tabte genstand på Storebælt udgør en fare for andre
Der kan også opstå en farlig situation, når det blæser kraftig på Storebæltsbroen, hvis en lastbil taber en genstande på vejbanen – fx fordi den ikke er fastgjort forsvarligt. Det er til fare for de ørige trafikanter og samtidig for Storebælts ansatte, som skal ud og samle genstande op i blæsten.

Alene i 2020 blev der opsamlet i alt 245 tabte genstande fra køretøjer. Siden broens åbning har vejservice samlet 5.949 genstande op i alt.

Læs, hvorfor tabt gods skaber farlige situationer

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld