Hvad søger du?

Digital drift og vedligehold

Et stort teknologispring er i gang, som bidrager til at effektivisere driften af de store anlæg og samtidig sikre en længere levetid.

Læs mere

Digitale trafikløsninger

Mobiliteten i Danmark og Europa styrkes ved brugerbetaling af infrastruktur gennem digitale initiativer for trafik- og betalingsløsninger.

Læs mere

Vi udvikler fremtidens infrastruktur

Sund & Bælts ekspertise omfatter udvikling af komplekse digitale løsninger.

Vi anvender avanceret datadrevet teknologi til vedligeholdelse og
levetidsforlængelse af infrastrukturanlæg samt til driften af forbindelser og
betalingsanlæg – herunder trafikstyring, nummerpladegenkendelse, applikationsdrift
og risikostyring m.v.

Ud over egne anlæg kan de digitale løsninger også anvendes til trafikkontrol andre steder i samfundet - eksempelvis til miljøzoner, vejafgifter eller fartkontrol.

“Vi er altid nysgerrige på, hvilke nye teknologier vi kan tage i brug for at drive vores forbindelser effektivt og med den rigtige kvalitet."
Mikkel Hemmingsen, CEO at Sund & Bælt

Digitaliseringens gevinster

2 pct.

Reducerede årlige driftsomkostninger frem mod 2023

100 år

Forlænget levetid af Storebæltsbroen

750.000 ton

CO2 besparelser
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk