Saltspredning på østbroen

Drift af Storebælts vej og bane

En række driftsopgaver på både Storebæltsforbindelsen og Storebælts jernbane er outsourcet. Nogle af opgaverne er outsourcet i samarbejde med Banedanmark.

På Storebæltsforbindelsen er der en række væsentlige driftsopgaver, hvoraf mange er udliciteret. De vigtigste opgaver i forbindelse med drift på vejforbindelsen er:

  • Bemanding af O-rum og  betalingsanlæg. Opgaven består bl.a. i kundebetjening i betalingsboksene, overvågning af bro og betalingsanlæg samt alarmering af politi og øvrige myndigheder i tilfælde af uheld.
  • Vejdrift. Herunder bl.a. saltning, snerydning og etablering af midlertidige afmærkninger i forbindelse med vedligeholdsopgaver.
  • Vedligehold af mekaniske og elektriske installationer. Opgaven består bl.a. i vedligehold af installationer i betalingsanlægget (herunder kameraer og lysgardiner) samt vedligehold af broinstallationer (bl.a. konstruktionsbelysning samt check og udskiftning af vejskilte).

Drift af jernbanen

Også på Storebælts jernbanestrækning fra Korsør til Nyborg er alle vedligeholdsopgaver udliciteret.

En del af disse opgaver, f.eks. vedligehold af transmission, radio, info-systemer og spor samt endvidere kørelednings-beliggenhedsmålinger, ultralydsmålinger og skinneslibning af spor og sporskifter er udliciteret i samspil med Banedanmark og dækket af landsdækkende kontrakter. De væsentlige vedligeholdsopgaver er:

  • Normbaseret vedligehold og sikkerhedseftersyn af spor og sporskifter
  • Normbaseret vedligehold og sikkerhedseftersyn af dæmninger og afvanding fra sporanlægget
  • Normbaseret vedligehold og sikkerhedseftersyn af sikrings- og køreledningsanlæg.
  • Udskiftning af nedslidte anlægskomponenter
  • Renholdelse og glatførebekæmpelse på stationer

Som opfølgning på dette udfører Storebælt selv tilsyn med spor-, signal-, fjernstyrings-, tele-, radio-, vognkontrol- og køreledningsanlæg. Storebælt har sin egen kørestrømscentral, hvorfra der sørges for ind- og udkobling på 25kV kørestrømsanlægget.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld