Tog på Femern jernbane

EIB underskriver lån på DKK 1,49 mia til opgradering af det danske jernbanenetværk til Femern-tunnelen

EIB underskriver et lån på DKK 1,49 milliarder (EUR 200 mio) til A/S Femern Landanlæg. Finansieringen skal bruges til at opgradere den danske jernbaneforbindelse til den fremtidige tunnel under Femern Bælt. Projektet dækker konstruktion af nye spor, opgradering af eksisterende spor til højere hastigheder, elektrificering og implementering af ERTMS. Projektet er en del af ’Scandinavian Mediterranean TEN-T Core Network Korridoren’.

Den Europæiske Investerings Bank (EIB) har underskrevet en låneaftale med A/S Femern Landanlæg, som styrer den danske del af opgraderingen af Femern Bælt-jernbaneforbindelsen mellem det sydlige Danmark og Hamborg i Tyskland. Lånet på 200 millioner euro er garanteret af den Danske stat. Projektet omhandler ca. 80 km jernbanespor mellem Ringsted og Nykøbing Falster, hvor de eksisterende spor vil blive moderniserede, og et dobbelt spor vil blive bygget. Finansieringen dækker også broarbejder på den 40 km lange strækning mellem Nykøbing Falster og Rødby, hvilket vil forberede det danske jernbanenet til Femern Bælt tunnelens åbning.

På det tekniske plan indeholder projektet modernisering og fornyelse af eksisterende spor, elektrificering såvel som implementering af ERTMS (European Railway Traffic Management System). Kombineret med de nykonstruerede spor vil dette muliggøre en øget hastighed på strækningen og derved tillade at højhastighedstog kan køre mellem Hamborg og København på under 3 timer, når tunnelen åbner.

EIB vice-president Alexander Stubb kommenterer: ‘Lad os se det i øjnene; vi ved alle at for at nå de mål, som er sat under Paris aftalen, så skal vi reducere vores CO2 udslip. Man kan gøre dette ved at skære ned på rejser, forretnings- såvel som turist-, men en bedre løsning er at levere alternative rejsemuligheder, som ikke skader miljøet så meget. EIB er den største kilde til finansiering af klimarelevante projekter i verden, vi er 100 procent bag dette projekt.’

’Vi er meget glade, for at den Europæiske Investerings Bank har givet os denne låneaftale. Midlerne vil bidrage til den nødvendige finansiering, således at A/S Femern Landanlæg kan forberede den første fase af det danske jernbanenet til åbningen af Femern Bælt tunnelen i 2028, siger Mikkel Hemmingsen, CEO i Sund & Bælt Holding A/S.

‘Femern Bælt tunnelen mellem Danmark og Tyskland er et nøgleprojekt, der bringer Europæere tættere sammen. Kombinationen af et tilskud på 123,5 millioner euro fra Connecting Europe Facility (CEF) med EIB lånet vil tillade afgørende fremskridt for den danske adgangsvej, idet den mobiliserer en investering på mere end 500 millioner euro i den Europæiske økonomi’ tilføjer Violeta Bulc, EUs Kommissær for Transport.

Baggrund:

Den Europæiske Investerings Bank (EIB) er en langsigtet låneinstitution i den Europæiske Union, ejet af medlemsstaterne. Banken stiller langsigtet finansiering til rådighed til sunde investeringer, som bidrager til EUs politiske mål. I 2018 stillede Banken lidt over 430 millioner euro til rådighed til danske projekter inden for forskellige sektorer inkluderende service, industri og SMEer.

A/S Femern Landanlæg er 100 procent ejet af Sund & Bælt Holding A/S, som er ejet af, og rapporterer til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i Danmark. A/S Femern Landanlæg blev etableret i 2009 for at håndtere ejerskabet, finansieringen og organisationen af projekter i forbindelse med planlægningen af landanlæg i Danmark. Med Lov no 285 dateret 16 april 2009 (Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark), blev A/S Femern Landanlæg autoriseret til at bygge og drive de landanlæg, der er forbundet med den faste forbindelse under Femern Bælt.

Connecting Europe Facility (CEF) er et EU finansieringsinstrument, som fremmer vækst, job og konkurrencedygtighed gennem målrettede infrastrukturinvesteringer på Europæisk niveau. Den fremtidige tunnel under Femern Bælt har modtaget 589 millioner euro i medfinansiering fra CEF i 2014. Yderligere 123,5 millioner euro af medfinansiering blev bevilget i 2017 via CEF til den danske tilslutningsrute (Ringsted & Rødby) til tunnelen, i.e. projektet under EIB medfinansiering.

Pressekontakt:

European Investment Bank: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org

A/S Femern Landanlæg:  Lene Gebauer Thomsen +45 21704450, lgt@sbf.dk

European Commission: Jani Erkkilä, +32 (0) 229 13543, jani.erkkila@ec.europa.eu

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld