Ekstra trafik giver længere rejsetid for bilister ved Lufthavn Øst

I de seneste måneder har der været stigende trafik og kødannelser ved den østlige del af Amager herunder ved krydset mellem Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen ved Kastrup. Kødannelserne skyldes hovedsageligt den generelle stigning i trafikken i området, ligesom spærringen af Hannemans Allé i Ørestaden flytter trafik til de øvrige afkørsler herunder til Lufthavn Øst.

Mange trafikanter har den seneste tid oplevet en markant stigning i trafikken, som har betydet lange kødannelser i området ved Kystvejen, Amager Strandvej og Ellehammersvej. Der er indmeldt over 30 minutters ventetid i myldretiden. På motorvejens til- og frakørselsramper er der målt en trafikstigning på ca. 5 pct. fra april 2016 til juni 2016.

Optimering af signalanlæg

A/S Øresund, som ejer og driver Øresundsmotorvejen, er i gang med at optimere signalanlæggene i krydset omkring motorvejsafkørslen ved Lufthavn Øst. Optimeringen har ikke medført fejl på signalanlæggene, men skal derimod på sigt gøre den samlede ventetid i krydset så kort som mulig for trafikanterne. Selskabet følger fx trafikafviklingen nøje via opsatte kameraer, hvilket kan vise generelle mønstre i trafikanternes adfærd, som skal bidrage til tilpasningen af signalanlæggene.

– Vi har justeret detektorerne i krydset og flyttet grøntid fra den ene kørselsretning til den anden. Derudover har vi af hensyn til trafikanternes sikkerhed justeret trafiksignalerne, så risikoen for kø helt ned på motorvejen minimeres. Tilpasningen af signalanlæggene kan dog ikke fjerne trafikkøerne, da der er en generel udfordring med at løfte den stigende trafik også på de øvrige vejanlæg i området, og som i høj grad bidrager til at øge presset på vores anlæg. Vi vil derfor gå i dialog med de andre vejejere, Københavns Lufthavne og Tårnby Kommune, for at drøfte udfordringer og mulige løsninger, fortæller Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt Holding A/S.

En markant trafikstigning

En sammenligning af trafikken fra juni 2015 til juni 2016 viser den generelt stigende trafik på Øresundsmotorvejen, dog med undtagelse af tilkørslen i Ørestaden mod vest, hvor trafikken er reduceret med 9 pct.

Til-/frakørsler Antal flere/færre biler i gennemsnit pr. dag Stigning/fald i pct.
Motorvejsfrakørslen 16 til Amager Strandvej fra København Ca. 500 flere biler 5 pct.
Motorvejstilkørslen 16 mod København fra Amager Strandvej Ca. 225 flere biler 9 pct.
Motorvejstilkørslen 17 mod København fra Lufthavn vest Ca. 1.125 flere biler 9 pct.
Motorvejstilkørslen 18 mod København fra Englandvej Ca. 875 flere biler 8 pct.
Motorvejstilkørslen 19 mod København fra Ørestaden Ca. 1.175 færre biler -9 pct.

Den reducerede trafik ved tilkørslen i Ørestaden skyldes bl.a., at Hannemans Allé er spærret for trafik fra Dragør. Spærringen flytter dagligt mere end 1.000 bilister fra Ørestaden til de andre kryds længere øst på, fx til Amager Strandvej. Ved genåbningen af Hannemans Allé til oktober forventes kortere ventetid fra Dragør.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld