Ekstraordinær generalforsamling A/S Storebælt

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

Ekstraordinær generalforsamling

  1. Maj 2016

A/S Storebæltsforbindelsen

(CVR-nr.: 10 63 49 70)

 

Den 10. maj 2016, kl. 14.15, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/S Storebæltsforbindelsen (CVR-nr. 10 63 49 70) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

  1. Valg af dirigent
  1. Vedtægtsændringer
  1. Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer og en supplerende næstformand

 

 Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Peter Wengler-Jørgensen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

 

Ad 2. Vedtægtsændringer

 Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som indebærer, (i) at selskabet fremover vil have op til to næstformænd, (ii) at formanden bestemmer, hvilken af selskabets to næstformænd der fungerer i tilfælde af hans forfald, og (iii) at bestyrelsen i perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2017 vil bestå af op til 9 medlemmer. I samme forbindelse foresloges enkelte konsekvensændringer som følge af forslaget om, at selskabet fremover skal have op til to næstformænd.

 

Vedtægtsforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

 Ad 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af næstformand

Der forelå forslag om valg af Ruth Schade og Lene Lange som nye bestyrelsesmedlemmer samt valg af David Packness Meyer som næstformand for bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

– 0 –

 

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 2016.

 

Som dirigent:

Peter Wengler-Jørgense

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld