Erfaren projektleder til Ny Kastrup Lufthavn Station

Københavns Lufthavns Station kan ikke følge med passagerudviklingen, og stationen skal derfor udvides med to nye perroner.

Projektet omfatter en meget stor anlægsentreprise inklusiv sammenbygninger med de eksisterende anlæg, et P-hus samt et baneprojekt. Projektet er et milliardprojekt og forventes afsluttet i 2025. Forundersøgelsen af projektet, som er med i infrastrukturplanen Investeringsplan 2030, ligger på trm.dk.

Stillingen

Du vil, som en del af projektledelsesteamet, stå i spidsen for det samlede projekt. Du skal deltage i alle væsentlige beslutninger, følge op på projektet, rapportere omkring fremdriften, tidsplaner, kvalitet og økonomi i projektet samt koordinere med alle involverede interessenter, herunder Banedanmark, CPH, Tårnby kommune og Metroselskabet.

Du skal være med til at sikre en struktureret opstart af projektet, at det gennemføres til tiden, inden for budgettet, i den rigtige kvalitet og således, at der bliver en god og effektiv drift af de færdige anlæg.

Vi arbejder i Sund & Bælt med totaløkonomiske modeller (TCO) og en høj grad af digitalisering således, at vi sikrer at driftsomkostningerne optimeres helt fra start og at anlægget designes digitalt, så det kan indgå i vores digitale datadrevne asset management.

Dine Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

  • Projektledelse af det samlede projekt med reference til den tekniske direktør
  • Projekteringsledelse i designfasen af projektet
  • Varetage gennemførelsen af miljøundersøgelser
  • Forberede og gennemføre udbudsforretninger
  • Varetage den overordnede kontraktstyring, herunder varetagelse af jernbanesikkerheden
  • Forberedelse og overdragelse til drift

Dine primære ansvarsområder vil blandt andet omfatte:

  • Projektets opstart, herunder etablering af projektorganisation og dokumentation
  • Varetage styringen af Tid, Økonomi og Ressourcer gennem hele projektet
  • Fremdrifts- og risikorapportering af anlæggenes udførelse, i tæt samarbejde med Projekt teamet
  • Implementere relevante krav til drift- og vedligeholdelsesdokumentation samt sikre, at dokumentationen overføres og integreres i Sund & Bælts asset management system

Den rette profil

Du er uddannet ingeniør eller økonom med teknisk indsigt. Du har en solid faglig baggrund og erfaring med ledelse og projektledelse af store bygge- og anlægsprojekter, gerne infrastruktur.

Derudover har du stor erfaring omkring kontraktstyring. Du er selvstændig og evner at kommunikere med og formidle til de andre aktører. Du har gode lederevner, kan skabe solide og konstruktive relationer på tværs af organisationen, har let til smil og lader dig ikke så let stresse. Du er selvkørende og proaktiv.

Du tilbydes

Dit primære arbejdssted vil være vores kontor centralt beliggende i København. Du tilbydes en spændende og udfordrende stilling i en dynamisk virksomhed, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Lønnen fastsættes efter forhandling med baggrund i relevant erfaring og uddannelse.

Ansøgning

Du er velkommen til at kontakte CTO, teknisk direktør Lars Fuhr Pedersen på telefon 2940 6226 for uddybende spørgsmål.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende med henblik på tiltrædelse snarest muligt. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg stillingen her

Du kan læse mere om Sund & Bælt på www.sundogbaelt.dk

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld