EU-Domstolen har afsagt dom i sagen mod EU-Kommissionen om påstået ulovlig statsstøtte til Femern Bælt-projektet

EU-Retten har torsdag den 13. december 2018 afsagt dom i Scandlines og Stena Lines klage over Kommissionens godkendelse af statsstøtten til Femern-forbindelsen.

Femern A/S vil nærlæse dommen og drøfte den med selskabets jurister. I september 2018 afgav EU-retten dom i en tilsvarende sag vedr. Øresundsforbindelsen. 

På baggrund af selskabets foreløbige læsning af dagens dom fremgår det, at EU-Retten konkluderer, at EU-Kommissionen begik en fejl ved ikke at have igangsat en såkaldt formel undersøgelsesprocedure i forbindelse med deres afgørelse af statsstøttesagen. 

Det er således ikke selve statsgarantimodellens gyldighed, der anfægtes, men nogle procedurefejl i forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse.

Kommissionen har nu mulighed for at rette op på og reparere disse fejl og give en ny godkendelse. 

Femern A/S har forberedt sig på denne situation og sikret den fornødne likviditet i en sådan reparationsperiode, således at Femern-projektet ikke sættes i stå.

Dommen forventes i øvrigt ikke at få konsekvenser for EUs økonomiske støtte til Femern-projektet.

Genlæs artikel i Folketidende her om hvordan selskabet har forberedt sig.

Læs også Transportministeriets pressemeddelelse.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld