dom afsagt Øresund EU-Domstolen sår tvivl om statsstøtten til Øresundsbroen

EU-Domstolen har afsagt dom i sagen om påstået ulovlig statsstøtte til Øresundsbroen

Dom i sag T-68/15, HH Ferries I/S m.fl. mod Kommissionen om påstået ulovlig statsstøtte nu afsagt i EU Retten. Retten har truffet afgørelse.

A/S Øresund har tidligere informeret om, at HH Ferries m.fl. har indgivet klager til EU-Kommissionen med påstand om, at de dansk/svenske statsgarantier for Konsortiets lån mv er ulovlige i henhold til EU´s statsstøtteregler.

I oktober 2015 afgjorde EU-Kommissionen, at garantierne er omfattet af statsstøttereglerne, men at de er i overensstemmelse med disse regler.

HH Ferries m.fl. indbragte dette for EU Retten med den danske og svenske stat som intervenient. Retten har truffet afgørelse.

Læs vedhæftede dom

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld