Færgen vinder ruten Spodsbjerg-Tårs

Sund & Bælt har truffet beslutning om at tildele rederiet Færgen betjeningen af færgeruten Spodsbjerg-Tårs frem til 2028.

Rederiet Færgen fortsætter som operatør af færgeruten Spodsbjerg-Tårs efter udløbet af den nuværende kontrakt. Den netop underskrevne kontrakt træder i kraft den 1. maj 2018 og gælder i 10 år med option på yderligere to år.

– Vi er meget glade for fortsat at skulle varetage færgedriften mellem Lolland og Langeland, fordi vi gennem flere år har investeret markant i at skabe et meget velfungerende færgekoncept til netop overfarten Spodsbjerg-Tårs. Vi vil derfor fortsætte med at fokusere på udvikling af erhvervslivet og turismen i området. Jeg glæder mig ikke mindst på vegne af vores medarbejdere, som selvfølgelig er meget glade for udfaldet, siger John Steen-Mikkelsen, der er adm. direktør i Færgen.

I 2012 indsatte rederiet de to topmoderne dobbeltenderfærger ”M/F Langeland” og ”M/F Lolland” – også kaldet tvillingefærgerne – på ruten. Investeringen i nye færger har sammen med investeringen i havneanlæg både tredoblet kapaciteten i forhold til tidligere og løftet kundeoplevelsen så meget, at trafiktallene siden da er steget markant. Væksten kulminerede denne sommer, idet juli 2016 bød på de højeste trafiktal på overfarten siden etableringen af Storebæltsforbindelsen i 1998.

Også Sund & Bælt udtrykker tilfredshed med tildelingen af ruten til Færgen, som har varetaget færgebetjeningen af Spodsbjerg-Tårs siden 1975 og dermed fejrede 40 års jubilæum på ruten i 2015.

– Set i lyset af, at vi kun har haft én byder på opgaven, er det tilfredsstillende, at vi med den nye aftale opnår en besparelse på op mod 25 pct. samtidig med, at den gode service fastholdes. Færgen har igennem årene leveret en meget driftssikker og stabil løsning, baseret på deres store erfaring, og vi ser frem til, at Færgen også fremadrettet opretholder en pålidelig, effektiv og god service på ruten til gavn for overfartens kunder, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I udbudsmaterialet bliver færgebetjeningen af Spodsbjerg-Tårs beskrevet som en særlig samfundskritisk opgave, idet formålet er at sikre gode transportveje mellem landsdelene i Danmark.

Færgen har igennem flere år investeret stort i færgeruten mellem Langeland og Lolland. I 2015 blev det således muligt at benytte BroBizz på ruten, hvilket har gjort både check-in og betaling langt hurtigere end tidligere.

Samtidig har rederiet investeret i markedsføringskampagnen ”De Danske Sydhavskyster” i samarbejde med fire kommuner og lokalområdets største turismeaktører, hvilket har skabt trafik på overfarten og vækst i lokalområdet. Endeligt bliver LangelandsFærgen og en lang række turismeaktører fra Langeland og Lolland promoveret via Færgens bookingportal Dansk Ø-ferie, der samler de bedste oplevelser på de danske øer.

Om Færgen

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland via i alt syv forskellige ruter. Færgen står desuden bag bookingportalen Dansk Ø-ferie, der samler alle de bedste oplevelser på de danske øer ét sted og gør det muligt at booke både transport, ophold og oplevelser hjemmefra. Det sker blandt andet via såkaldte ø-hop, hvor ophold på flere øer kombineres og kan finde sted under én og samme rejse.  

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld