Femern A/S bygger alternativ rute til tunnel-byggepladsen

Som led i anlægget af den kommende Femern Bælt-tunnel iværksættes nu arbejdet med etableringen af en alternativ adgangsvej mellem E47-motorvejen og Femern-byggepladsen ved Rødbyhavn.

Den alternative rute skal sikre uhindret adgang for især entreprenørerne, bygherren, myndighederne og beredskabet i tilfælde af uheld, der blokerer den primære adgangsvej via syd-motorvejen (E47).

Det forberedende arbejde på Femern-tunnelens byggeplads ved Rødbyhavn på Lolland vil blive afsluttet i løbet af 2020, således at området gradvist bliver overtaget af de store entreprenør-konsortier, der skal opføre den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Den primære byggeplads for Femern Bælt-tunnelen ved Rødbyhavn på Lolland, bliver en af de største i Nordeuropa. I byggefasen vil uhindret og pålidelig adgang til byggepladsen være af stor vigtighed.

Derfor begynder entreprenørkonsortiet FLC (Fehmarn Link Contractors) i marts 2020 arbejdet med at etablere en alternativ vej mellem E47-motorvejen og byggepladsen.

Valget er faldet på lokalvejen Finlandsvej nord for byggepladsen, der i dag ender blindt. Finlandsvej bliver i løbet af 2020 udbygget og forlænget med cirka en kilometer i en rute parallelt med jernbanen frem til Elholmgård på Strandholmsvej.

Første store skridt i anlægsfasen til Femern Bælt-tunnelen er etableringen af en 500.000 kvadratmeter arbejdshavn, som både skal tage i mod de store mængder råmaterialer til byggepladsen og stå for udskibningen af de færdige tunnel-elementer.

Forberedelserne til havnebyggeriet er godt i gang. Den fysiske uddybning af havnebassinet og havnekonstruktionerne påbegyndes til sommer, så havnen som forudsat kan stå klar til brug inden udgangen af 2021.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld