Femern A/S etablerer nyt naturområde

Som led i miljøbeskyttelsen under Femern Bælt-byggeriet etableres nu et stort nyt vådområde øst for byggepladsen.

I begyndelsen af februar etablerer Femern A/S et nyt moseområde som led naturbeskyttelsen under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

Området, der er på cirka 1,5 hektar, ligger vest for Hyldtofte Østersøbad. Det nye vådområde er erstatning for et cirka 0,5 hektar stort område mellem den nye og den gamle pum-pestation ved Strandholm. Dette område vil i byggefasen huse arbejdshavnen og tunnel-elementfabrikken.

”Vi skal passe godt på naturen, mens vi bygger Femern Bælt-tunnelen. Derfor etablerer vi erstatningsnatur i forholdet 1:3, og når vi er færdige vil både planter og dyr på Lolland have endnu bedre vilkår, end de har i dag”, siger Anders Bjørnshave, miljøchef i Femern A/S.

Det nye moseområde anlægges i et område, hvor grundvandet i forvejen står højt, så bort-transporten med jord minimeres mest muligt.

Vådområdet anlægges med tuer og variation, der følger de naturlige konturer i landskabet. Området vil med årene udvikle sig til sumpet krat og skov med pil, el og birk.

”Den nye mose er med til at styrker variation i naturen omkring byggepladsen. Det giver gode levesteder til mange forskellige arter, og styrker derfor biodiversiteten i området”, siger Anders Bjørnshave, miljøchef i Femern A/S.

Det nye vådområde grænser op af et andet beskyttet moseområde, som ligger mellem de nye naturområder i vest og tværdiget langs sommerhusene i Hyldtofte Østersøbad i øst.

I forbindelse med udgravningen af tunnel-renden i Femern Bælt vil der blive skabt omkring 300 hektar nyt land på Lollands sydkyst, som vil indeholde erstatningsnatur som vådområder og vandhuller.

Arbejdet med det nye vådområde forventes afsluttet i februar.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld