Femern A/S etablerer to nye lyskryds i Rødbyhavn

Femern A/S er gået i gang med at etablere to ny signalanlæg på Færgevej ved krydsene ved henholdsvis Jøncksvej og Færgestationsvej i Rødbyhavn, der benyttes af trafik til Femern-tunnelens byggeplads.

De to signalanlæg skal etableres for at regulere trafikken mellem havnen, motorvejen og byggepladsen til Femern-tunnelen øst for Rødbyhavn, hvor entreprenørerne i øjeblikket arbejder på at etablere en 500.000 m2 arbejdshavn til tunnel-produktionen.

”Når havnen står færdig, vil råmaterialerne kunne sejles direkte til byggepladsen, men indtil da er vi nødt til at benytte de eksisterende veje, og det vil give øget trafik til byggepladsen i den kommende tid”, siger Jens Villemoes, pressechef i Femern A/S.

I 2019 finansierede Femern A/S en forlængelse og udvidelse af Jøncksvej netop for at sikre, at denne trafik går uden om bymidten i Rødbyhavn. Det forberedende arbejde på signalanlæggene går i gang i starten af april. Det samlede arbejde ventes afsluttet i starten af juli.

Femern A/S forventer ikke, at arbejdet medfører større trafikale indgreb på strækningen. Der kan dog være korte perioder med enkelte mindre gener, så bilister bedes være opmærksomme på skiltningen.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld