Femern A/S har igangsat betingede kontrakter

Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr. 15694688) meddeler følgende for Femern A/S:

Femern A/S har den 12. maj 2020 igangsat de betingede kontrakter af 30. maj 2016 om ’Tunnel Nord’, ’Tunnel Syd’ og ’Ramper og portaler’ indgået med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC).

Kontrakterne er igangsat i medfør af den politiske aftale af 23. april 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen.

Den politiske aftale kan findes på Transport og Boligministeriets hjemmeside: https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2020/aftale-om-igangsaetning-af-anlaegsarbejdet-paa-femern-baelt-forbindelsen-paa-dansk-side/

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld