Femern A/S modtager tysk godkendelse af Femern-tunnelen i Kiel

Den 6. februar 2019 har ledelsen i Femern A/S fået overdraget den underskrevne tyske myndighedsgodkendelse i Kiel.

Den 28. december 2018 meddelte Transportministeriet i Slesvig-Holsten, at myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-tunnelen lå klar til underskrift. I forbindelse med den afsluttende behandling, havde Femern A/S mulighed for at komme med forslag til korrektioner af faktuelle forhold og redaktionelle ændringer. Denne proces er nu afsluttet og myndighedsgodkendelsen endeligt underskrevet af de tyske myndigheder.


”Dette er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk for prioriteringen af projektet i Slesvig-Holsten”,
udtaler Claus F. Baunkjær, adm. direktør for Femern A/S.

Der kan klages over godkendelsen fra den tyske godkendelsesmyndighed til Forvaltningsdomstolen i Leipzig. Femern A/S og selskabets tyske rådgivere er velforberedt på at kunne assistere den tyske godkendelsesmyndighed i Kiel i en sådan retssag.

Den tyske godkendelse vedrører alene byggeriet på den tyske side. Aktiviteterne på dansk side er reguleret i den danske anlægslov for Femernprojektet.

Byggeriet af Femerntunnelen er tilrettelagt sådan, at der ved Rødbyhavn på Lolland først anlægges dels en ny arbejdshavn, dels en fabrik til produktion af de 89 tunnelelementer, som sænketunnelen i hovedsagen består af.

Byggemodningen af det område ved Rødbyhavn, hvor tunnelelementfabrikken skal ligge, er i fuld gang. I marts 2018 tiltrådte forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen en politisk aftale om fremrykning af konkrete anlægsforberedende aktiviteter, det vil sige byggemodning af byggepladsen i Rødbyhavn. Aktiviteterne finansieres inden for det samlede anlægsbudget og omfatter bl.a. miljøtiltag, arkæologiske undersøgelser samt etablering af el- og vandforsyning i produktionsområdet ved Rødbyhavn på Lolland.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld