Femern A/S prækvalificerer til kanal-kontrakt

Fire entreprenører er prækvalificeret til en kontrakt på etableringen af et nyt udløb til Strandholm Pumpestationen, der skal holde Femern-byggepladsen tør.

I forbindelse med forberedelserne til byggeriet af Femern-tunnelen, udføres der i øjeblikket byggemodningsopgaver på den kommende byggeplads øst for Rødbyhavn.

Området, hvor blandt andet tunnelelementerne skal støbes, er lige omkring havniveau – nogle steder endda under havniveau. Derfor skal området drænes ved hjælp af en ny pumpestation, der leder vandet væk fra byggepladsen og ud i Femern Bælt.
 
Etableringen af udløbet fra pumpestationen blev sendt i udbud i august, og Femern A/S har nu prækvalificeret fire entreprenører til kontrakten. De fire virksomheder er: 

  • Arkil Fundering A/S
  • Hoffmann A/S
  • MT Højgaard A/S
  • Per Aarsleff A/S

Udløbsledningen er desuden med til at sikre permanent opretholdelse af dræningen af landbrugsarealer nord for produktionsområdet.

Femern A/S forventer at tildele kontrakten i slutningen af efteråret. Arbejderne vil begynde i starten af det nye år.

Opgaven er et led i den aftale, forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i foråret 2018.

Her besluttede den politiske forligskreds bag Femern-forbindelsen at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld