Femern A/S prækvalificerer til kanal- og stikontrakt

Som led i fase to af de forberedende anlægsaktiviteter til Femern-byggeriet, har Femern A/S prækvalificeret fem virksomheder til en kontrakt på kanal- og stiarbejde på den kommende byggeplads.

Vinderen af kontrakten får til opgave at omlægge kanalerne, som afvander det lavtliggende område, så vandet ledes til den nye Strandholm Pumpestation, hvorefter den eksisterende pumpestation kan tages ud af drift. Kontrakten indeholder derudover jord, afvandings- og belægningsarbejde på godt 2,1 kilometer stier omkring byggepladsen. 

De fem præ-kvalificerede virksomheder, der nu inviteres til at byde på opgaven er: 

  • Entreprenør Jens H Hansen ApS
  • Holbøll A/S
  • M.J. Eriksson A/S
  • MSE Entreprise A/S
  • Per Aarsleff A/S

Femern A/S forventer at tildele kontrakten i begyndelsen af 2019.

I øjeblikket forbereder Femern A/S byggepladsen til tunnel-byggeriet, der ventes at skabe op mod 3.000 arbejdspladser i anlægsfasen. Forud for byggeriet skal området undersøges af arkæologer fra Museum Lolland-Falster, og samtidigt etableres der blandt andet adgangsveje, stier og forsyningsledninger til el, vand- og kloak.

Femern A/S har valgt at udbyde de forberedende arbejder i en lang række mindre entrepriser, hvilket bl.a. giver mindre og lokale entreprenører mulighed for at byde på arbejderne.

Opgaven er et led i den aftale, forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i foråret. Her besluttede den politiske forligskreds bag Femern-forbindelsen at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia. kroner.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld