Femern A/S prækvalificerer tre virksomheder til vagtskibstjeneste

To danske og ét tysk selskab er blevet prækvalificeret til at levere vagtskibe til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

Som en del af foranstaltningerne for at sikre sejladssikkerheden under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen har Femern A/S sendt leverancen og driften af vagtskibe i udbud.

Tre virksomheder er nu blevet prækvalificeret til udbuddet.

”Der har været stor interesse for udbuddet. Femern Bælt er et stærkt trafikeret farvand, og sejladssikkerheden under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen har højeste prioritet for os. Derfor er vi glade for, at så mange erfarne virksomheder har vist interesse for opgaven”, siger Pedro da Silva Jørgensen, kontraktdirektør, Femern A/S.

De tre prækvalificerede virksomheder er:
• EMS Maritime Offshore GmbH (Emden, Tyskland)
• Northern Offshore Services A/S (Esbjerg, Danmark)
• World Marine Offshore A/S (Esbjerg Danmark)

Under hele anlægsfasen vil to vagtskibe konstant holde øje med skibstrafikken, og i samarbejde med de danske og tyske søfartsmyndigheder gribe ind, hvis et skib kommer for tæt på byggeaktiviteterne i Femern Bælt.

Vagtskibene er en del af et marint overvågningssystem, som under anlægsfasen vil overvåge skibstrafikken i Femern Bælt. Systemet består foruden vagtskibene af tilsynsbåde og bemanding af et fælles dansk-tysk døgnbemandet kontrolcenter i Travemünde i Tyskland. 

Læs mere om udbuddet her:

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld