Femern A/S sender sti- og kanalkontrakt i udbud

Et stort areal øst for Rødbyhavn på Lolland bliver lige nu forberedt til byggeriet af Femern-tunnelen.

I øjeblikket forbereder Femern A/S byggepladsen til tunnel-byggeriet, der ventes at skabe op mod 3.000 arbejdspladser i anlægsfasen. Forud for byggeriet skal området undersøges af arkæologer fra Museum Lolland-Falster, og samtidigt etableres der blandt andet adgangsveje, stier og forsyningsledninger til el, vand- og kloak.

Femern A/S har netop udbudt en ny kontrakt på en del af dette arbejde.

Vinderen af kontrakten får til opgave at udføre jord-, afvandings- og belægningsarbejde for godt 2,1 kilometer stier omkring byggepladsen. Af hensyn til beskyttede dyrearter etableres der paddehegn langs stierne.

”For at kunne producere de gigantiske tunnel-elementer, skal der forberedes en byggeplads på ikke mindre end 150 hektar, så den er klar til entreprenørerne. Vi anlægger også nye stier, så borgerne forsat kan komme rundt om den store byggeplads”, siger Henrik Schjøler Dahl, designmanager i Femern A/S.

Vinderen af kontrakten får også til opgave at omlægge kanalerne, som afvander det lavtliggende område, så vandet ledes til den nye Strandholm Pumpestation, hvorefter den eksisterende pumpestation kan tages ud af drift.

Femern A/S har valgt at udbyde de forberedende arbejder i en lang række mindre entrepriser, hvilket bl.a. giver mindre og lokale entreprenører mulighed for at byde på arbejderne.

Opgaven er et led i den aftale, forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i foråret. Her besluttede den politiske forligskreds bag Femern-forbindelsen at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia. kroner.

Læs mere om udbuddet her: Hovedentrepriseaftale – Hovedkanal og stier

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld