Femern A/S søger vagtskibe til anlægsfasen

To vagtskibe, der døgnet rundt holder øje med skibstrafikken, vil medvirke til at sikre sejladssikkerheden i Femern Bælt, mens Femern-tunnelen bygges. Opgaven bliver nu sendt i udbud.

Som en del af foranstaltningerne for at sikre sejladssikkerheden i anlægsfasen har Femern A/S sendt leverancen og driften af vagtskibe i udbud.

Under hele anlægsfasen vil to vagtskibe konstant holde øje med skibstrafikken og i samarbejde med de danske og tyske søfartsmyndigheder gribe ind, hvis et skib kommer for tæt på arbejdsområdet.

”Femern Bælt er et af Danmarks mest trafikerede farvande, og sejladssikkerheden har højeste prioritet for os. Vi har gode erfaringer med brug af vagtskibe, som også blev benyttet under byggeriet af forbindelserne over Storebælt og Øresund”, siger Pedro da Silva Jørgensen, kontraktdirektør, Femern A/S.

“Vi har et godt samarbejde med de danske og tyske søfartsmyndigheder, og vi har i fællesskab grundigt forberedt de maritime opgaver på Femern-tunnelen”, siger Pedro da Silva Jørgensen.

Vagtskibene styres direkte fra et VTS-center (Vessel Traffic Service), som er et fælles dansk-tysk døgnbemandet kontrolcenter, der ligger i Travemünde i Tyskland.

Fra Travemünde holdes skarpt øje med trafikken gennem Femern Bælt sammen med aktiviteterne i arbejdsområdet. Via skærme kan operatører i centeret få et helt aktuelt billede af skibstrafikken og underrette vagtskibene, hvis der opstår en potentiel farlig situation.

Et vagtskib er udstyret med en besætning på 4-6 mand, radar, horn og kraftige projektører, der kan lyse i alle retninger. På hvert skib vil der konstant være to VTS-officerer, hvoraf én skal være dansktalende og den anden tysktalende.

Vinderen af udbuddet skal sørge for operationen af både skibe med besætning i anlægsperioden, og desuden stille et inspektionsskib til rådighed for tilsynsopgaver for Femern A/S.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld