Visualisering af Femern Bælt forbindelsen

Femern A/S afleverer opdateret ansøgning om byggetilladelse i Slesvig-Holsten

Femern A/S har i dag indleveret en samlet opdatering af den 11.000 sider lange ansøgning om de tyske bygge- og miljøtilladelser til den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel.

I oktober 2013 afleverede Femern A/S en 11.000 sider lang ansøgning om administrativ byggetilladelse i Tyskland. Efter omfattende høringsprocesser i Slesvig-Holsten i 2014 og 2015 har Femern A/S i et godt og konstruktivt samarbejde med delstatsmyndigheden LBV Lübeck opdateret ansøgningen og indleveret den i dag til den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel. Dermed er de tyske frister overholdt.

Det opdaterede ansøgningsmateriale giver svar på de godt 3.000 indsigelser og kommentarer, som kom i 2014 og 2015 fra myndigheder, privatpersoner, borgere, virksomheder og miljøorganisationer. Den oprindelige ansøgning er dermed forbedret yderligere.

Projektdirektør Claus Dynesen fra Femern A/S siger:

Vi er meget tilfredse med, at vi i dag har afleveret en samlet opdateret ansøgning på 11.000 sider af høj kvalitet i Slesvig-Holsten inden for de fastsatte frister. Det er en stor dag for projektet og for os i Femern A/S. Der ligger mange tusind arbejdstimer i de senere uger og måneder bag denne opdatering. Først når vi har den endelige tyske godkendelse kan vi gå i gang med selve byggeriet af Femern-tunnelen.

I Danmark er Femern-projektet, herunder miljødelen, godkendt gennem en anlægslov i Folketinget i april 2015. I Tyskland er Femern-projektet politisk besluttet med Forbundsdagens vedtagelse (ratifikation) af statsaftalen mellem Danmark og Tyskland i 2009. Men selve miljøgodkendelsen i Tyskland foregår i en efterfølgende tung, administrativ proces i delstaten Slesvig-Holsten.

Det er godkendelsesmyndigheden i delstaten Slesvig-Holsten, LBV Kiel, som har ansvaret for at udarbejde den tyske tilladelse. Det gør myndigheden på baggrund af den projektansøgning, som Femern A/S nu har indsendt i sin opdaterede form. Det er derfor også myndigheden i Kiel, som koordineret med Femern A/S tilrettelægger den videre proces.

Godkendelsesmyndigheden i Kiel har i efteråret 2015 tilkendegivet, at man også vil sende den netop afleverede opdaterede ansøgning i en ny offentlig høringsproces i løbet af 2016. Det er en af grundene til, at Slesvig-Holstens transportminister Reinhard Meyer i oktober 2015 meddelte, at den tyske godkendelse først kan komme i 2017.

Men med dagens milepæl har Femern A/S i tæt samarbejde med myndighederne i LBV Lübeck overholdt de fastsatte frister fra godkendelsesmyndigheden i Kiel, og selskabet afventer nu de næste skridt.

Læs mere om Femern-tunnelens godkendelsesproces i Tyskland.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld