Femern A/S Industry Day vakte stor interesse i den internationale bygge- og anlægsbranche

Ved arrangementet den 21. marts i København blev omkring 500 deltagere fra 17 lande informeret om etableringen af den ca. 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland. Omkring 70 virksomheder havde opstillet stande i forbindelse med en kontaktbørs, hvor de præsenterede sig for mulige samarbejdspartnere.

Med Industry Day rettede Femern A/S den internationale bygge- og anlægsbranches opmærksomhed mod projektet og mod den forestående prækvalifikations- og udbudsrunde. Repræsentanter fra virksomheder i hele Europa og i USA har benyttet arrangementet til at etablere kontakter og skabe grobund for partnerskaber.

Administrerende direktør i Femern A/S, Leo Larsen, glæder sig over den store interesse og succes:

”Formålet med arrangementet er at give den internationale bygge- og anlægsbranche mulighed for at forberede sig i god tid på udbuddet, og jeg betragter det som et meget positivt tegn, at projektet allerede har skabt så stor genlyd.“

Teknisk direktør i Femern A/S, Steen Lykke, præsenterede på Industry Day bl.a. deltagerne for projektet og for den kommende proces med prækvalifikation.

”Vi står på skuldrene af Øresunds-projektet, som er den første sænketunnel, hvor elementerne er seriefremstillet på en specialbygget fabrik. De seneste 10 – 15 år er denne teknik blevet udnyttet og udviklet flere andre steder i verden, og vi forventer at vores kommende entreprenører vil hjælpe os med at udvikle den næste generation sænketunnel på Femern Bælt, siger Steen Lykke.

Femern A/S har delt anlægsopgaven på kyst til kyst-forbindelsen op i fire store byggekontrakter, som selskabet planlægger at udbyde. Kontraktopdelingen er som følger:

1) Uddybning af havbund og landopfyldning
2) Anlæg af den nordlige del af tunnelen
3) Anlæg af den sydlige del af tunnelen
4) Anlæg af portalbygværker, ramper og tilsluttende anlæg på land

Foruden disse fire kontrakter vil Femern A/S efterfølgende udbyde opgaver vedrørende etablering af baneanlæg og andre tekniske installationer. Omkostningerne for det samlede projekt er på ca. 5,5 mia. euro (2008-priser).

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld