Visualisering af sænketunnelen Femern

Femern A/S underskriver betingede kontrakter med de valgte entreprenørkonsortier på de fire store tunnelkontrakter

Sund & Bælt Holding A/S (CVR NR 15 69 46 88) meddeleler følgende:

I forlængelse af meddelelsen af 12. maj 2016, kan det meddeles, at Femern A/S den 30. maj 2016 underskrev kontrakter med de valgte entreprenørkonsortier på de fire store tunnelanlægsentrepriser.

Kontrakterne er tildelt efter afholdelse af EU-udbud og indgås betinget af, at der senere opnås endelig tysk miljøgodkendelse, jf. pressemeddelelse fra Femern A/S af 4. marts 2016.

Kontrakterne var oprindelig planlagt underskrevet den 13. maj 2016, men underskrivelsen blev af forsigtighedsgrunde aflyst for at afvente resultatet af en gennemgang af den klage, der var omtalt i meddelelsen af 12. maj 2016.

Kontrakterne vedr. den samlede sænketunnel og tunnelfabrikken (Tunnel North Contract og Tunnel South Contract) samt kontrakt på etablering af portaler og ramper (Tunnel Portals and Ramps Contract) er indgået med Femern Link Contractors, mens kontrakt om grave- og indbygningsarbejder (Tunnel Dredging and Reclamation) er indgået med Fehmarn Belt Contractors.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld