Finansiering af Femern Bælt-forbindelsen

I februar 2016 fremlagde Femern A/S en opdateret finansiel analyse.

Den finansielle analyse beregner en tilbagebetalingstid for Femern Bælt-forbindelsen på 36 år. Dette er inklusiv finansieringen af de danske jernbaneanlæg, der opgraderes og udbygges fra Rødby til Ringsted. Den finansielle analyse indeholder en række vigtige, økonomiske parametre som størrelsen på EU-støtten, forventningerne til realrenten og de forventede indtægter fra trafikken på forbindelsen.

I den finansielle analyse regnes konservativt med en realrente på 3 procent. Skulle pengene lånes i dag, ville man kunne optage lånene til en markant lavere rente, og det har stor betydning for tilbagebetalingstiden. Lånes pengene til en realrente på 3 procent vil tilbagebetalingstiden være 36 år. Lånes pengene i stedet til en realrente på 2 procent, så er tilbagebetalingstiden 27 år – altså 9 år kortere.

Forventningerne til indtægterne fra trafikanterne er en anden vigtig faktor. Trafikindtægterne er baseret på en trafikprognose udarbejdet af de tyske konsulenthuse Intraplan og BVU. Begge er eksperter inden for trafikområdet, og har lavet trafikprognoser for blandt andet det tyske transportministerium de seneste 30 år. Konsulenterne har under hele udarbejdelsesperioden arbejdet uafhængigt, og arbejdet har været forankret i høj faglig viden. Al materiale og alle resultater er lagt frem til offentlighedens gennemsyn. Resultaterne hviler blandt andet på officielle danske og tyske forventninger til udviklingen i økonomien, befolkningen og transportvanerne.

Læs mere om finansieringen af Femern Bælt-projekter på deres hjemmeside.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld