Femern-projekt i god form

Femern-projektet er i god sommerform, skriver Femern A/S’ administrerende direktør i Dagbladet Køge, Dagbladet Roskilde, Dagbladet Ringsted, NordVestNyt, Frederiksborgs Amts Avis og Sjællandske 7. juli 2018.

Indlæg af Femern A/S’ administrerende direktør, Claus F. Baunkjær.

Fuglene ved det. Den hurtigste vej mellem det østlige Danmark og Tyskland går over Falster og Lolland retning Puttgarden via Fugleflugtslinjen. Når Femern-tunnelen åbner, kan vi passere Femernbælt på bare 10 minutter i bil og 7 minutter i tog året rundt.

Femern-projektet er i god sommerform. Opbakningen er stærk, projektet er velforberedt og økonomien er både veldokumenteret og solid.

Mens vi venter på den tyske myndighedsgodkendelse, er vi godt i gang med at byggemodne det område ved Rødbyhavn, hvor den kommende tunnelelementfabrik skal ligge.

Arkæologer i gang

Det er vi, fordi forligspartierne bag Femern-forbindelsen i marts 2018 gav opbakning til, at vi iværksætter forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner. Beslutningen styrker projektets tidsplan, og vi har for nylig underskrevet den første kontrakt på det byggemodningsarbejde, der går forud for selve anlægsfasen for verdens længste sænketunnel.

Inden længe finkæmmer arkæologerne jorden øst for Rødbyhavn for fortidsminder, så området bliver helt klar til, at de store entreprenører for alvor kan rykke ind for at bygge fremtidens faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Der er tale om sidste etape i den største sammenhængende arkæologiske opgave i danmarkshistorien.

MSE Entreprise fra Nørre Alslev på Falster skal stå for det grave- og drænarbejde, der er forudsætningen for, at arkæologerne fra Museum Lolland-Falster kan finkæmme jorden og sikre, at fortidsminder bevares. Også på de store tunnelkontrakter samarbejder vi med kompetente danske virksomheder som Aarsleff, DHI, Rambøll og mange andre.

Udfordringer

Danmark er en internationalt anerkendt nation af tunnel- og brobyggere med en fantastisk erfaring. Det er vi stolte af, og det er en gave for os, hver gang en dansk rådgivervirksomhed eller entreprenør kan bruge Femern-projektet eller andre af vores store infrastrukturprojekter som afsæt for salg af deres ydelser i udlandet og dermed dansk eksport.

Men vi står naturligvis også med nogle arbejdsmarkedsmæssige udfordringer, når vi skal bygge verdens længste sænketunnel. For vi har brug for den rette arbejdskraft i store mængder, når vi alvor går i gang. Den opgave kan vi naturligvis ikke løse alene.

Men vi kan faktisk være med til at uddanne en del af vores egen fremtidige arbejdskraft ved at skabe lærlinge- og elevpladser. Vi stiller i de store anlægskontrakter krav om, at der i projektets byggeperiode ansættes lærlinge svarende til minimum 500 mandeår i alt. Samtidig er vi i god dialog med de lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen for at sikre, at unge mennesker kan få nogle af de kompetencer, vi har brug for, og finder vej til vores projekt.

Gevinsterne

Gevinsterne er mange ved Femern-tunnelen. Stærk regional udvikling er bare en af dem. Men vi skal naturligvis som samfund være klar til at udnytte de mange nye muligheder.

Vi ved, at effektiv infrastruktur er et af de vigtigste konkurrenceparametre for mange virksomheder, når de skal vælge lokalisering og tilrettelægge deres investeringer. Med kortere rejsetid kan virksomhederne spare tid og omkostninger og dermed forbedre deres konkurrenceevne. De får nemmere adgang til både nye kunder, medarbejdere og leverandører, fordi tunnelen gør oplandet større. Samtidig er Femern-forbindelsen en del af det fremtidige overordnede europæiske transportnetværk.

Solid økonomi

Økonomien i Femern-projektet er solid. Beregningerne viser, at alle lånene kan tilbagebetales på 36 år ud fra en forsigtig forudsætning om en realrente på tre procent. Det er i sig selv robust. Den aktuelle realrente er imidlertid endnu lavere, og optog man alle lånene til den nuværende realrente på omkring nul procent, ville lånene faktisk kunne betales tilbage på mindre end 25 år. Alternativt ville der alt andet lige være råd til sænke taksterne på den kommende Femern-forbindelse mærkbart inden for rammerne af tilbagebetalingstiden på 36 år.

Vi er godt i gang med forberedelsen af danmarkshistoriens største anlægsprojekt ved Rødbyhavn. Vi glæder os til at kunne invitere danskere, tyskere, svenskere, nordmænd og alle andre til at køre langs fugleflugtslinjen igennem verdens længste tunnel under vand med både vej og jernbane, når vi åbner.

Fortsat god sommer.

Bragt i Dagbladet Køge, Dagbladet Roskilde, Dagbladet Ringsted, NordVestNyt, Frederiksborgs Amts Avis og Sjællandske lørdag d. 7. juli 2018.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld