Femern-tunnelen: Et vigtigt projekt i korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet

Europa-Kommissionen opfordrede på et møde den 11. september 2014 medlemsstaterne til at søge om EU-støtte til projekter, der forbedrer europæisk transportinfrastruktur. Finansieringen bliver koncentreret om ni hovedtransportkorridorer, som tilsammen vil udgøre et hovedtransportnet og spille en vital rolle for det indre marked.

For Europa-Kommissionen er Femern-tunnelen og adgangsvejene til den et af de to vigtigste projekter i korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet:

”Korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet er en meget vigtig nord-syd-akse for den europæiske økonomi. Korridoren, der krydser Østersøen fra Finland til Sverige og går igennem Tyskland, Alperne og Italien, forbinder de store bykerner og havne i Skandinavien og Nordtyskland og fortsætter til de store industrialiserede produktionscentre i Sydtyskland, Østrig og Norditalien og videre til de italienske havne og Valletta. De vigtigste projekter i denne korridor er den faste Femern-forbindelse og Brenner-tunnelen”, skriver EU Kommissionen.

Femern Bælt-projektet nyder allerede stor europæisk opbakning både politisk og økonomisk. Indtil nu har projektet modtaget den maksimalt mulige EU-støtte, dvs. 50 procent af de støtteberettigede projekteringsomkostninger. Foreløbigt har projektet modtaget én milliard kroner til projekteringen.

I de finansielle analyser har Femern A/S hidtil forsigtigt antaget, at projektet samlet set vil modtage 10 procent i støtte fra EU. Til sammenligning fik Øresundsforbindelsen cirka seks procent i støtte fra EU, mens Storebæltsforbindelsen ikke havde mulighed for at søge EU-støtte.

Samtidig står der klart, at EU’s nye infrastrukturpolitik indebærer en tredobling af EU’s finansiering af transportinfrastruktur fra 8 mia. Euro i perioden mellem 2007 og 2013 til 26 mia. Euro for perioden 2014 – 2020.

”Vi har hidtil været forsigtige i vores finansielle analyser og lagt til grund, at vi samlet set kan få 10 procent EU-støtte. Med den hidtidige EU-støtte in mente og de seneste meldinger fra EU-kommissionen er der grundlag for at vurdere, om ikke 10 procent trods alt er forforsigtigt,” siger administrerende direktør i Femern A/S, Claus F. Baunkjær.

For den kommende anlægsfase vil Danmark naturligvis søge om at få den maksimale EU-støtte til tunnelbyggeriet på Femern Bælt. Jo mere støtte fra EU, jo bedre bliver den samlede økonomi i projektet.

Efter de nye regler vil støttesatsen fra EU være maksimalt 40 procent for baneprojekter og 10 procent for vejprojekter. Femern projektet består af begge dele.

Ansøgningsfristen for EU-støtten er den 26. februar 2015.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld