Banedanmark graver ny sejlrende ved Masnedsund

Som led i opgraderingen af Ringsted-Femern banen går Banedanmark lørdag den 26. marts i gang med at grave en ny sejlrende i Storstrømmen – farvandet mellem Falster og Sydsjælland ved Masnedsund.

Den eksisterende klapbro over Masnedsund låses fast, og jernbanesporene vil på sigt blive fjernet. Ved siden af den eksisterende bro anlægger Banedanmark en ny, dobbeltsporet jernbanebro, som fremover vil forbinde togtrafikken mellem Sjælland og Masnedø.

“For at sikre at skibene også i fremtiden kan komme til havn i Vordingborg Havn, graver vi en sejlrende, så større skibe har mulighed for at sejle igennem farvandet. Udgravningsarbejdet går i gang lørdag, og vi forventer at kunne lukke klappen på Masnedsundbroen for sidste gang den 15. juli i år,” siger Jens Peter Storck, projektleder for den nye Masnedsundbro i Banedanmark.

Når Masnedsundbroen bliver låst fast, er det ikke længere muligt for fartøjer med en højde på mere end fem meter at sejle til Vordingborg Sydhavn gennem Masnedsund.

Den nye sejlrende, der går igennem Masnedø Østflak mellem Kalve- og Færgestrømmen, får en bredde på 45 meter, vanddybde på 5 meter mod de nuværende 2,5-3,2 meter og en længde på 1.300 meter. I den nordlige ende af sejlrenden bliver en vendecirkel for større fartøjer med en diameter på 400 meter.

Banedanmark bygger også to 13 meter høje fyrtårne til at lede skibene på rette vej. Det ene placeres i selve Storstrømmen det andet ved Bakkebølle Strand nær Farøbroen.

Alt i alt skal der graves mere end 220.000 kubikmeter dynd op fra havbunden i Storstrømmen øst for Masnedø.

Udbygningen af Ringsted-Femern-banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.

Det er Sund & Bælts datterselskab A/S Femern Landanlæg, der med Banedanmark som bygherre er ansvarlig for jernbanelandanlæggene fra Ringsted til Femern.

Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr.

 

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld