Fondbørsmeddelelse vedr. A/S Storebælt og A/S Øresund

A/S Storebælt og A/S Øresund har i en årrække anvendt en forudsætning om en gennemsnitlig realrente på 3,5 pct. ved beregninger vedrørende selskabernes langsigtede økonomi, herunder tilbagebetalingstiden for selskabernes gæld.

I lyset af de seneste års kraftige rentefald, og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling, har selskaberne besluttet at ændre denne renteforudsætning til en realrente på 3,0 pct. Beslutningen er truffet efter konsultation med Transportministeriet.

Det er selskabets vurdering, at der med 3 pct. realrente fortsat anvendes en konservativ renteforudsætning ved vurderingen af selskabernes langsigtede økonomi.

Den ændrede beregningsforudsætning har kun marginal betydning for tilbagebetalingstiden for A/S Storebælt. For A/S Øresunds vedkommende giver den ændrede forudsætning alt andet lige anledning til en reduktion af den forventede tilbagebetalingstid med ca. 2 år.

Pr. 30. juni 2014 udgjorde den rentebærende nettogæld 25 mia. kr. i A/S Storebælt og 11 mia. kr. i A/S Øresund.

En opdatering af selskabernes langsigtede økonomi, herunder tilbagebetalingstiderne, vil blive fremlagt i Årsrapporten for 2014, som forventes offentliggjort den 24. marts 2015.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Adm. Direktør Leo Larsen, telefon 33 41 62 01

Finansdirektør Kaj V. Holm, telefon 33 41 61 73

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld