Forberedelserne i gang til Femern forbindelsen

Forberedelserne til den faste forbindelsen over Femern Bælt strækker sig langt op på Sjælland, hvor Ringsted – Femern Banen, som er en del af Femern Bælt-forbindelsens landanlæg, er under kraftig opgradering.

Når man bygger en bro- eller tunnelforbindelse, skal der også bygges landanlæg, så biler og tog kan udnytte forbindelsen optimalt.  I Danmark er det A/S Femern Landanlæg, et selskab i Sund & Bælt, som er overordnet ansvarlig for opgaven med at etablere landanlæggene. Det betyder, at det er A/S Femern Landanlæg som ejer, finansierer og organiserer projekterne, herunder den vigtige Ringsted – Femern Bane. Til gengæld er det Banedanmark, der er bygherre, og som står for projektering og udførelse af jernbaneanlæggene.

Ringsted – Femern Banen er en ca. 115 kilometer lang jernbanestrækning, som opgraderes med bl.a. dobbeltspor, så hastigheden kan øges fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t. Arbejdet omfatter også opførelse og udbygning af mange af strækningens vej- og sporbærende broer, hvoraf en del af ombygningerne allerede blev sat i gang i 2014, mens andre sættes i gang omkring årsskiftet 2016/17og forventes færdige i 2020.

Nye arbejdspladser og kortere rejsetid

Det omfattende arbejde, som har et samlet budget på 9.5 mia. kr., vil trafikalt komme især den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster til gode og styrke antallet af arbejdspladser de kommende år. Sammen med den nye jernbane mellem København og Ringsted vil Ringsted-Femern Banen give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden fx være muligt at rejse fra Nykøbing F. til København på ca. 1 time. I dag er rejsetiden 1 time og 34 min.

Forud for hele anlægsprojektet på jernbanestrækningen er der foregået et omfattende arbejde med bl.a. at kortlægge biologiske forhold og sikre truede dyr og planter, samt undersøge jorden for arkæologiske fund, også i Masnedsund, hvor en ny sejlrende skal etableres som en del af projektet.

Med Ringsted-Femern Banen har Sund & Bælt i dag helt eller delvist ansvaret for tre vigtige jernbaneforbindelser i Danmark, nemlig forbindelsen over Storebælt, Øresundsbanen og Ringsted – Femern Banen.

Femern Bælt-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, der løber fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd. Det samlede budget for forbindelsen inkl. landanlæg på dansk side er på 62 mia. kr. i 2015 priser.

Læs mere på Sund & Bælts hjemmeside

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld