Hvad søger du?

Infrastrukturafgifterne for havnene

Det følger af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne, at havneinfrastrukturafgifter skal offentliggøres.

De fire havne som ejes af A/S Storebælt anvendes alene til færgedrift og for begge ruter (henholdsvis Spodsbjerg-Tårs og Ebeltoft-Odden) besejles disse kun af ét rederi.

Priserne pr. 1. januar 2022 for havneafgift og tilhørende leje af udstyr i havnene udgør under de nuværende besejlingsforhold månedligt:

Spodsbjerg-Tårs: 586.352,58 kr. ekskl. moms


Ebeltoft-Odden: 1.955.257,04 ekskl. moms,

Havneafgiften vedrørende Spodsbjerg-Tårs vil i overensstemmelse med den gældende aftale med det færgerederi, der besejler ruten, blive reguleret pr. maj 2022 på basis af ændringen i nettoprisindekset fra januar 2021 til januar 2022.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk