Forlængelse af dige ved Amager

Med udsigt til mere alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne er der behov for at sikre København, herunder Amager, mod havvandsstigninger og oversvømmelser fra Østersøen og Øresund.

En ekspertrapport, udarbejdet for Miljøministeriet, fastslog forleden, at der er udsigt til langt alvorligere risici end hidtil antaget for, at store dele af København kan blive ramt af oversvømmelser. Det skyldes, at vandstanden i havene stiger mere end tidligere forudset og følgerne af mere ekstremt vejr, bl.a. storme, forårsaget af klimaændringer.

Siden færdiggørelsen i 2012 af det store Kalveboddige, som omkranser det inddæmmede Vestamager, og som betragtes som et af Danmarks hidtil største klimatilpasningsprojekter, har der været arbejdet på at sikre den sydvestlige del af Amager mod indtrængende havvand.

Sund & Bælt indgår som part i Vestamager Pumpedigelag i samarbejde med Dragør, Tårnby og Københavns Kommuner om planlægning af et nyt dige. Det nye dige bliver en tre kilometer forlængelse af Kalveboddiget, og det er planen, at diget skal strække sig frem til bebyggelsen Søvang sydvest for Dragør. Der er endnu ikke fastsat dato for projektstart.

Sund & Bælt deltager i klimatilpasningsarbejdet på Amager gennem sit datterselskab A/S Øresund, der driver Øresund Landanlæg; Øresundsmotorvejen, tilkørslen til Øresundsforbindelsen og Øresundsbanen. Selskabet har siden 1996 foretaget risikoanalyser af det inddæmmede land på Amager og sårbarheden for de infrastrukturanlæg, selskabet har driftsansvar for. Analyseresultaterne og de nye beregninger af konsekvenserne af klimaforandringer understreger nødvendigheden af et tæt samarbejde mellem parterne for at undgå kystoversvømmelser gennem forbedring af digerne omkring Amager.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld