Nu fremlægges Femern-projektet i Tyskland

I dag fremlægger den tyske godkendelsesmyndighed i Slesvig-Holsten formelt Femer Bælt tunnelen for den tyske offentlighed som led i den tyske godkendelse af projektet.

”Det er en vigtig begivenhed for Nordeuropas største infrastrukturprojekt”, siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør for Femern A/S, og fortsætter:

”Det glæder mig, at vi i dag kan tage hul på fremlæggelsen af ansøgningen for offentligheden i Tyskland. Beslutningsprocessen for vores komplekse og grænseoverskridende tunnelprojekt er nu inde i den afgørende fase. I marts 2014 indleverede vi den færdige ansøgning til de tyske trafikmyndigheder (LBV Kiel), der har ansvaret for at gennemføre godkendelsesprocessen.

Det er endnu en vigtig milepæl, som vi har nået takket været den tætte dialog med vores samarbejdspartnere i Tyskland, herunder ikke mindst delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, som har et stort engagement i vores fælles projekt. Gennem de seneste godt fire år har vi gennemført meget omfattende og detaljerede undersøgelser af miljø, teknik og sikkerhed. Miljøundersøgelser på land og i selve Femern Bælt af flora og fauna, som fx havpattedyr, fugle og flagermus udgør sammen med geotekniske undersøgelser og sejladsundersøgelser et solidt fundament for vores tunnelprojekt”.

Efter dansk skik bliver Femern projektet også i Tyskland gennemført i fuld åbenhed og i dialog med alle interessenter. Helt i tråd med det princip blev alle dokumenter i den 11.000 sider store ansøgning offentliggjort på en særlig hjemmeside allerede for seks måneder siden.

Endvidere har Femern A/S siden 2009 drevet informationscentre både i Rødbyhavn og i Burg på øen Fehmarn, hvor der indtil nu har været mere end 5.000 besøgende alene i Burg. Sideløbende har selskabet holdt en række offentlige møder med borgere, virksomheder og organisationer i Nordtyskland. De tyske interessenter har derfor haft god tid til at sætte sig ind i projektet og drøfte det med Femern A/S.

Dokumenterne i ansøgningen bliver lagt frem for offentligheden i Burg på Fehmarn, i Kiel og en række andre steder i det østlige Holsten, hvor de vil ligge i en måned. Her kan borgere, organisationer mv. studere dem og indgive forslag og indsigelser. Herefter vil den lokale planmyndighed LBV Kiel afholde møder med de berørte parter, behandle eventuelle indsigelser, og træffe en endelig beslutning om godkendelse af planerne.

Femern A/S forventer, at de tyske myndigheders godkendelse og den danske anlægslov vil være klar, således at selskabet i sommeren 2015 kan underskrive kontrakter med de konsortier, der har indgivet bud på projektet. Anlægsarbejdet begynder umiddelbart herefter og forventes afsluttet i 2021.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld