Den fremtidige løsning over Storstrømmen

Resultaterne af Banedanmarks, Vejdirektoratets og Sund & Bælts analyse af den fremtidige løsning over Storstrømmen blev offentliggjort torsdag den 24. maj 2012.

I løbet af foråret 2012 har Banedanmark belyst mulighederne for den fremtidige forbindelse over Storstrømmen. Arbejdet har koncentreret sig om fem forskellige scenarier, hvor broen enten renoveres eller der anlægges en ny forbindelse.

Du kan læse mere på Banedanmarks hjemmeside og rette henvendelse til dem i tilfælde af spørgsmål herom.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld