Gigantisk arbejdsplatform ankommet til Storebælt

De fire kæmpe arbejdsplatforme, som det næste halve år skal benyttes til at montere et affugtningsanlæg på Østbroens hovedkabler, ankom i weekenden til Korsør Havn.

De kommende dage bliver de transporteret ud på Østbroen og sat op på kablerne i aften- og nattetimerne, når der er mindst trafik over broen. Under arbejdet vil kun ét spor være åbent for trafik af sikkerhedshensyn.

Med en vægt på 22 ton stykket er der brug for ganske særlige transportmidler til at fragte de enorme platforme til deres bestemmelsessted. Fra Hull i England har de sejlet med skib til Korsør Havn, hvorfra de bliver læsset på specielle lastbiler.

Når platformene løftes op på kablerne, sker det ved hjælp af to mobilkraner placeret der hvor afstanden mellem brodækket og hovedkablet er mindst. Mobilkranerne løfter herefter den enkelte platform op, så den kan svinges ind over kablet og ned på det sted, hvor affugtningsarbejdet begynder.

Projekt til 70 mio. kr.

Hver platform er 33 m lang, 4,5 m høj, 3,5 m bred og har en vægt på 22 tons. Det gør dem 40 pct. større og tungere end tidligere konstruerede arbejdsplatforme.

Affugtningsprojektet er iværksat for at bevare østbroens kabler i god stand. Med en pris på 70 mio. kroner bliver det verdens største projekt for eftermontering af et affugtningssystem. Det permanente anlæg til affugtning af hovedkablerne skal modvirke risikoen for, at der over tid opstår fugtdannelse i kablerne.

Hele projektet udføres fra de fire store arbejdsplatforme, eller kabelkravlere, der kan bevæge sig hen ad hovedkablerne og flyttes rundt på anlægget, uden at forstyrre trafikken under arbejdet.

Arbejdet på hovedkablerne starter til april. Al adgang til arbejdsplatformene vil ske fra motorvejens nødspor eller pylontoppen, så selv om bilisterne vil bemærke arbejdet, vil det ikke påvirke trafikken.

Fakta

De to hovedkabler skal bevikles med en lufttæt armeret pvc membran. Hvert kabel bliver forsynet med fem indblæsningspunkter og otte udblæsningspunkter, og derefter vil man kunne blæse tør luft gennem hovedkablet fra et centralt affugtningsanlæg og fjerne eventuel fugt i kablerne.

De fleste større hængebroer, der bliver bygget i dag, har affugtning af hovedkablerne som en integreret del af projektet. Affugtning af hovedkabler på eksisterende broer er fx udført på Lillebæltsbroen, Höga Kusten broen, Humber Bridge m.fl.

Arbejdsplatformene er en del af Spencer Groups ”Cable Crawler system” og er de hidtil største, som er bygget til at udføre det korrosionsforebyggende arbejde. Spencer Group er hjemmehørende i Hull i England og pionerede med deres verdensførende Cable Crawler system i 2007, da selskabet benyttede systemet til arbejde i højden med affugtning af kabler på Forth Road Bridge i Skotland. Systemet er siden brugt ved installation af tre andre affugtningssystemer – på M48 Severn Crossing og Humber Bridge i England samt Alvsborg Broen i Göteborg, Sverige.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld