God start på året med mere trafik og øgede indtægter

Trafikken og indtægterne fortsætter med at stige på Øresundsbron. Sammen med en fortsat god omkostningsstyring og effektivisering giver dette et øget resultat før renter. Samtidig har stigende renter øget de finansielle omkostninger, og det betyder, at resultatet før værdiregulering falder sammenlignet med samme periode sidste år.

Totalt set stiger motorvejstrafikken i årets første kvartal med 3,1 procent, hvilket svarer til 521 køretøjer i døgnet, sammenlignet med samme periode
sidste år. Det at påsken falder i andet kvartal i år, i stedet for første kvartal som sidste år, påvirker de forskellige trafikkategorier.

Indtægterne stiger med 9 millioner DKK, samtidig med at driftsomkostninger falder. Resultatet før renter er 270 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 11 millioner DKK. Renteomkostningerne stiger med 15 millioner DKK, hovedsageligt på grund af en højere inflation i Sverige og Danmark.

– Det er en rigtig god start på året. De øgede indtægter skyldes i høj grad indsatsen over for vores BroPas-kunder, med gode kampagner, tips og tilbud, først og fremmest via sociale medier. I  første kvartal kan vi se et rekordhøjt antal nye BroPas-kunder. Stigningen i renteomkostningerne som følge af højere inflation er helt som forventet, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet.

Sammenlagt giver dette et resultat på 209 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er et fald på 4 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – mar. 2017 Jan – mar. 2016 Udvikling
Indtægter vej 267 263 4
Indtægter jernbane 126 124 2
Øvrige indtægter 5 2 3
Indtægter i alt 398 389 9
Driftsomkostninger -59 -62 3
Afskrivninger -69 -68 -1
Resultat af primær drift 270 259 11
Finansielle poster -61 -46 -15
Resultat før værdireguleringer 209 213 -4
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 181 -392
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -6 25
Periodens resultat 384 -154

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster.  Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Trafikudvikling i perioden januar-marts

Trafik per dag 2017 Trafik per dag 2016 Udvikling trafik
Fritid 4.724 4.829 -2,2 pct.
Pendler 6.345 5.897 7,6 pct.
Business 3.008 2.749 9,4 pct.
Kontant 2.056 2.200 -6,5 pct.
Personbiler totalt* 16.132 15.675 2,9 pct.
Lastbiler 1.289 1.215 6,1 pct.
Busser 88 99 -11,3 pct.
Totalt 17.510 16.989 3,1 pct.

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld