Godt år på Femern-byggepladsen

Det har været et travlt år på og omkring Femern-byggepladsen ved Rødbyhavn

Forberedelserne til tunnel-produktionen har omfattet en lang række store og små opgaver.

I foråret blev der opsat hegn om produktionsområdet, og diget sikret forud for tømningen af Strandholm Sø. Søen blev tømt for at gøre det muligt for arkæologer at undersøge jorden under søen, der ligger lige der, hvor biler og tog i fremtiden vil køre ned i Femern Bælt-tunnelen.

Strandholm Sø viste sig ikke, at byde på de store fund, men andre steder på byggepladsen er der blevet gjort sensationelle opdagelser, der har vakt opmærksomhed over hele verden.

I 2019 blev de sidste af i alt 5 kilometer cykelstier færdige. De nye cykelstier og nye stibroer over motorvejen og jernbanen sikrer en tryg og hurtig rute rundt om byggepladsen for cyklisterne.

For at holde byggepladsen og de omkringliggende arealer tørre, er der anlagt 2,5 kilometer lang hovedkanal, der leder grund- og regnvand ned til en helt ny pumpestation, der bliver grundigt afprøvet hen over vinteren.

På tværs af byggepladsen er der blevet nedlagt strømkabler og andre forsyningslinjer og adgangsveje til og fra boligområdet, hvor tunnelbisserne skal bo. De første boliger ankom i efteråret 2019, og de er nu ved at blive indrettet.

I efteråret erhvervede Femern A/S det tidligere Danhotel i Rødbyhavn, som nu er ved at blive moderniseret. Bygningen skal tjene som bygherrecenter med omkring 75 kontorpladser, for de Femern-ansatte der skal føre tilsyn med entreprenørernes arbejde på byggepladsen.

Tunnel-projektet begynder med anlæggelsen af den store arbejdshavn, der både skal forsyne byggepladsens store tunnelelementfabrik med råmaterialer og bruges til udskibningen af de færdige tunnel-elementer. Ved at sejle råmaterialerne direkte til tunnel-fabrikken, minimerer vi den tunge lastbilstransport i lokalområdet. I september åbnede desuden en ny omfartsvej, der sikrer, at trafikken til byggepladsen går uden om bymidten i Rødbyhavn.

Det hollandske entreprenør-konsortium FBC – bestående af de erfarne entreprenørvirksomheder Boskalis og Van Oord – er godt i gang med forberedelserne til arbejdshavnen både land og til søs.

2019 har været et godt og travlt år for Femern-projektet, og vi glæder os til at tage hul på nye store opgaver, der venter i 2020.

Du kan se billeder fra alle aktiviteterne i vores billedarkiv her.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld