Undersiden af Storebæltsbroens vejbane og bropiller

Governancestruktur i Sund & Bælt-koncernen

Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S, samt bestyrelserne i datterselskaberne fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger det enkelte selskabs resultater. Bestyrelserne er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i det enkelte selskab.

 

Bestyrelsen for Sund & Bælt Holding A/S har ansvaret for datterselskaberne. Bestyrelsens medlemmer udpeges af regeringen som led i statens ejerskab af Sund & Bælt Holding A/S. Bestyrelserne for datterselskaberne består af den administrerende direktør for Sund & Bælt Holding A/S som formand, CFO i Sund & Bælt Holding A/S og en juridisk konsulent. Bestyrelserne i datterselskaberne rapporterer om koncernrelevante forhold til bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S.

Organisationsdiagram for Sund & Bælt Holding A/S
Organisationsdiagram for Sund & Bælt Holding A/S

Således ser bestyrelsen og direktionen ud for:

Sund & Bælt Holding A/S

Bestyrelse

Peter Frederiksen (formand)

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)

Claus Jensen

Ruth Schade

Lene Lange

Martin Duus Havelykke (medarbejdervalgt)

Jens Villemoes (medarbejdervalgt)

Christina Bendixen Würtz (medarbejdervalgt)

 

 

A/S Storebælt, A/S Femern Landanlæg og A/S Øresund

Bestyrelsen

Mikkel Hemmingsen

Mogens Hansen

Louise Friis (næstformand)

Direktionen

Mogens Hansen

Femern A/S

Bestyrelse

Mikkel Hemmingsen

Mogens Hansen

Louise Friis (næstformand)

Direktion

Claus Baunkjær

Partner A/S

Bestyrelse

Mikkel Hemmingsen

Mogens Hansen

Louise Friis (næstformand)

Direktion

Bjarne Jørgensen

BroBizz A/S

Bestyrelse

Mikkel Hemmingsen

Mogens Hansen

Louise Friis (næstformand)

Direktion

Kasper Ørtvig Kommerciel Direktør BroBizz

Kasper Ørtvig

BroBizz Operatør A/S

Bestyrelse

 

Mikkel Hemmingsen

Mogens Hansen

Louise Friis (næstformand)

Direktion

Ole Lykke Christensen

Ole Lykke Christensen

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld