Undersiden af Storebæltsbroens vejbane og bropiller

Governancestruktur i Sund & Bælt-koncernen

Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S, samt bestyrelserne i datterselskaberne fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger det enkelte selskabs resultater. Bestyrelserne er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i det enkelte selskab.

 

Bestyrelsen for Sund & Bælt Holding A/S har ansvaret for datterselskaberne. Bestyrelsens medlemmer udpeges af regeringen som led i statens ejerskab af Sund & Bælt Holding A/S. Bestyrelserne for datterselskaberne består af den administrerende direktør for Sund & Bælt Holding A/S som formand, CFO i Sund & Bælt Holding A/S og en juridisk konsulent. Bestyrelserne i datterselskaberne rapporterer om koncernrelevante forhold til bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S.

 

Således ser bestyrelsen og direktionen ud for:

Sund & Bælt Holding A/S

Bestyrelse

Michael Rasmussen (formand)

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)

Ruth Schade

Lene Lange

Claus Jensen

Erik Skotting

Michael Hannibal

Susanne J. Monferré

Per Christensen

Anne Bøgh Johansen (medarbejdervalgt)

Jens Villemoes (medarbejdervalgt)

Villads Engstrøm (medarbejdervalgt)

 

 

A/S Storebælt og A/S Femern Landanlæg

Bestyrelsen

Mikkel Hemmingsen

Signe Thustrup Kreiner

Claus Baunkjær

Direktionen

Signe Thustrup Kreiner

Femern A/S

Bestyrelse

Mikkel Hemmingsen

Signe Thustrup Kreiner

Claus Baunkjær

Direktion

Henrik Vincentsen

A/S Øresund

Bestyrelse

Mikkel Hemmingsen

Signe Thustrup Kreiner

Claus Baunkjær

Direktion

Claus Baunkjær

Partner A/S

Bestyrelse

Mikkel Hemmingsen

Signe Thustrup Kreiner

Claus Baunkjær

Direktion

Bjarne Jørgensen

BroBizz A/S

Bestyrelse

Mikkel Hemmingsen

Signe Thustrup Kreiner

Claus Baunkjær

Direktion

Henrik Heller Esbjerg

BroBizz Operatør A/S

Bestyrelse

 

Mikkel Hemmingsen

Signe Thustrup Kreiner

Claus Baunkjær

Direktion

Ole Lykke Christensen

Ole Lykke Christensen

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld